- Når det gjelder dekk og kjettinger, så er tilstanden generelt veldig bra. Jeg kan faktisk ikke huske at det har vært så bra noen gang. Her er det tydelig at den jobben vi har gjort i hele landet og de endringene som har vært i lovverket har virket, sier fagleder for utekontroll i Østfold, Øyvind Grotterød.

Han får støtte fra sin kollega i Hedmark, Geir Thomas Finstad.

- Utrustningen har blitt kjempebra de siste årene. Men det er dessverre nok av andre saker å ta tak i, sier han lettere oppgitt.

 

1500 kontrollerte tungbiler

Fra søndag til fredag har de rundt 70 kontrollørene som har vært i sving gjennomført 1497 fullverdige tungbilkontroller, men de har sjekket langt flere.

 - De som dukker opp i statistikken er de vi har tatt en nærmere kikk på. De som kjører over vekta og som virker å være i god stand og å ha greie dekk, vinker vi bare videre, sier Øyvind Grotterød.

Til de knappe 1500 kontrollerte ble det utstedt 334 kjøreforbud. De kom blant annet som følge av overlast, gjenstander i frontruta som hindrer sikten, tekniske feil og dårlig lastsikring. 33 av bruddene som har blitt avdekket har vært så grove at de har ført til anmeldelse.

Et grelt eksempel på manglende lastsikring, ble avdekket på Magnor.

- Vi stoppet et vogntog som var fullasta med belegningsstein. Her sto pallene usikra oppå et glatt aluminiumsgulv. Ved en brå unnamanøver, kunne steinen blitt slengt ut i vegbanen og ført til store skader. Denne føreren ble anmeldt, sier Geir Thomas Finstad.

 

DÅRLIG SIKT: Det blir vanskelig å kjøre lastebil når hele frontruten er full...(Foto: Statens vegvesen) DÅRLIG SIKT: Det blir vanskelig å kjøre lastebil når hele frontruten er full...(Foto: Statens vegvesen)

Flere alvorlige bremsefeil

Feil på bremser har det vært flere eksempler på den siste uka. Blant annet på en tilhenger som ble stående igjen på Svinesund tidlig i uka.

- Den hadde vi avdekket tilsvarende feil på i mai. Når den da kommer hit igjen fem måneder etterpå uten at feilen er retta opp, blir det stopp. Den satte vi rett og slett lås på, slik at den ikke var mulig å trekke videre. Nå har vi fått beskjed fra eieren om at den vil bli henta av et lokalt bilopphuggerfirma. Helt greit å få slikt bort fra veien, sier Øyvind Grotterød.

På Magnor ble det stoppet et vogntog med alvorlige feil med det elektroniske

bremsestyringssystemet – EBS.

- Ved en nedbremsing ville hjulene på tilhengeren låst seg helt, noe som kunne ført til en sleng med alvorlige følger. Det sier seg selv at et kjøretøy på rundt 20 tonn med dårlige bremser er livsfarlig for alle som ferdes i trafikken, føreren av vogntoget inkludert, sier Finstad.

 

Tviler på kjetting-kompetansen

Selv om de aller fleste har riktig antall kjettinger med seg, stiller Finstad og Grotterød spørsmål ved om alle førere vet hvordan disse skal brukes.

- Torsdag var det kjettingføre i området rundt Østby kontrollstasjon ved Trysil i Hedmark. Vi så likevel flere eksempler på tungbiler som sto stille og som sperret trafikken fordi de ikke hadde tatt på kjettingene i tide, forteller Finstad.

- Det hender vi spør de som er på vei inn i landet om de vet hvordan de skal bruke kjettingene. Det er det slettes ikke alle som kan, selv om det skal være en del av opplæringa deres, sier Øyvind Grotterød.

LITT KORT: Det kan være greit å ha med kjettinger som i allefall når rundt hjulet. (Foto: Statens vegvesen) LITT KORT: Det kan være greit å ha med kjettinger som i allefall når rundt hjulet. (Foto: Statens vegvesen)

Fornøyd NLF-direktør

- Det er gledelig å se resultatene som oppnås når man går sammen og utfører kontroller. Her har vi et svært godt eksempel på hvordan samarbeid mellom etater gir resultater, og dette er helt i tråd med det vi har skissert i flere forslag. Like gledelig er det ikke å se at det ble utstedt 344 kjøreforbud . Dette er for mye, og vitner om at mange tar for lett på dette med sikkerhet for andre i trafikken når de slurver med lastesikring og kjører rundt med tekniske feil, sier direktør Geir A. Mo i NLF.

Han er også svært godt fornøyd med hvordan kontrollene ble utført.

- At man vinker videre biler som har alt i orden er veldig positivt. De gjør at de som har alt på stell ikke trenger å bruke mer tid på kontrollplassen enn hva som er nødvendig, sier Mo.