I de neste dagene blir det plassert ut hindringer på Karl Johansgate, Jernbanetorget, Lille Grensen og i Arbeidergata. Målet er å redusere faren for terroranslag med kjøretøyer. Hindringene, som består av tyngre blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter i, er ment å forebygge mot tilsiktet påkjørsel.

 

Skal være en trygg by

- Oslo skal være en trygg by. Vi kan ikke mure oss inn i frykt for terror, men vi skal forebygge. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå gjennomfører risikoreduserende tiltak i deler av sentrum, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

Han understreker at det per i dag ikke foreligger noen konkrete trusler mot Oslo eller mot områdene der det nå skal iverksettes tiltak i. Nylig gikk likevel en britisk antiterrorsjef ut og advarte mot manglende sikkerhet i forhold til bilterror på Oslos paradegate.

 

Strengere regler

I tillegg til å lage hindringer vil det strammes inn på håndhevelsen av tidspunktet for varelevering. I dag skal varelevering i gågater skje mellom midnatt og 11.00 på hverdager, og mellom midnatt og 09.00 i helgene. Samtidig skal motoren være avslått og bilen være låst ved varelevering. Oslo kommune har i et brev til politiet bedt om bistand til å håndheve regelverket, for å unngå at varebiler kjører inn i områder der mange ferdes, utover regulert tidsrom, eller at varebilene blir stående på tomgang uten tilsyn.

- Vi forstår hvorfor tiltakene iverksettes. Det er viktig at de som bor i Oslo føler seg trygge og dette er et godt tiltak i så måte. Utfordringene for oss kommer i forhold til fremkommelighet når varer skal leveres. Her strammes det inn, men vi oppfatter at Oslo Kommune tar bransjen på alvor når de lover å være lydhøre for eventuelle endringer fra vår side underveis. Det syntes vi er veldig positivt, sier fylkesleder Nicolai Jakhelln i NLF Oslo og Akershus.

 

Enkle og viktige grep

- Dette er enkle, men viktige grep. Når vi gjennomfører tiltak for å redusere risikoen må det være klokt utformet. Næringslivet skal fortsatt kunne gjøre jobben sin, men sikkerheten kommer først. Arbeidsgruppen jeg har nedsatt for å se videre på permanent sikring av byrom vil ha tett dialog med berørte aktører fremover. Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk vet de er trygge når de ferdes i byen vår, sier Johansen.

Han mener det er viktig at tiltakene blir godt integrert i bybildet.

- Vi ønsker ikke at Oslo sentrum skal se ut som en festning, avslutter Johansen.