Transportnæringen er svært allsidig og hverdagen for sjåførene varierer stort avhengig av bransje og arbeidsform. Likevel er det noen elementer som går igjen når vi spør hvilke saker sjåførene ønsker at den kommende regjeringen bør fokusere på. Her er noen utdrag som bør være en sterk vekker for kommende samferdselspolitikere.

Døgnhvileplasser

Kent Henning kjører en Volvo FH500 i fast distribusjon på Østlandet. Foto: Stein Inge Stølen Kent Henning kjører en Volvo FH500 i fast distribusjon på Østlandet. Foto: Stein Inge Stølen

Kent Henning Berget (35):

- Doene langs vegen holder vel ikke i den beste standarden akkurat. Det er ofte bedre å bare ta med seg en dorull og gå i skogen.

Morgan kjører fast rute mellom Sverige og Oslo for Delmark i en Scania R580. Foto: Stein Inge Stølen Morgan kjører fast rute mellom Sverige og Oslo for Delmark i en Scania R580. Foto: Stein Inge Stølen

Morgan Kire (24):

- Si du kjører fra Kristiansand til Bergen. Hvor kan du stoppe og hvile langs vegen der? Det blir en busslomme langs vegen, det - uten verken toalett eller dusj tilgjengelig.

Jan Holt frakter dører og vinduer for Nor-Dan. Foto: Stein Inge Stølen Jan Holt frakter dører og vinduer for Nor-Dan. Foto: Stein Inge Stølen

Jan Holt (66):

- Alle sliter med å finne plasser hvor en kan stå lovlig, både for pauser og hvis en skal sove. Sånn har det vært bestandig. Men før var det mer fleksibelt, mens i dag er det mye mer rigid. Når det er så strengt på kontrollsiden bør det også bli fulgt opp med gode alternativer til hvile- og soveplasser.

Fremkommelighet

Einar kjører dugelig redskap: En 2016 Volvo FH 16 750 med Euro VI-teknologi. Foto: Stein Inge Stølen Einar kjører dugelig redskap: En 2016 Volvo FH 16 750 med Euro VI-teknologi. Foto: Stein Inge Stølen

Einar Opperud (58):

- Hvis en kan bedre fremkommeligheten i og rundt byene for oss som kjører nyttetransport hadde det vært topp. Lastebilen må være på vegen, om en liker det eller ikke. Om det så er bygg, stykkgods eller butikkvarer - det er helt nødvendig.

Jens Ivar Hjermstad ønsker seg lavere drivstoffavgift og konkrete forpliktelser fra politikerne om utbygging av E18. Foto: Stein Inge Stølen Jens Ivar Hjermstad ønsker seg lavere drivstoffavgift og konkrete forpliktelser fra politikerne om utbygging av E18. Foto: Stein Inge Stølen

Jens Ivar Hjermstad (54):

- Det hadde også vært fint om E18 faktisk ble bygget ut, slik at en fikk bedre kapasitet inn og ut av byen. Samtidig hadde det ikke vært feil å kunne benytte kollektivfeltet.

Magnus har kjørt lastebil i 18 år og frakter matvarer fra Coops lager i Trondheim og sørover til Møre og Romsdal og deler av Nordfjord. Foto: Dagrunn Krakeli Magnus har kjørt lastebil i 18 år og frakter matvarer fra Coops lager i Trondheim og sørover til Møre og Romsdal og deler av Nordfjord. Foto: Dagrunn Krakeli

Magnus Tøsse (38):

- Det bør bygges bedre veier og tilrettelegges slik at både næringstransport og syklister kan ferdes trygd på samme strekning. Å bygge flere sykkelstier vil hindre mange ulykker.

Konkurransevilkår

Jan Helge kjører tidvis på kontinentet og har bombrikker tilknyttet flere land. Han stusser over at Norge ikke er like flink til å kreve inn bompenger som eksempelvis Romania og Bulgaria. Foto: Stein Inge Stølen Jan Helge kjører tidvis på kontinentet og har bombrikker tilknyttet flere land. Han stusser over at Norge ikke er like flink til å kreve inn bompenger som eksempelvis Romania og Bulgaria. Foto: Stein Inge Stølen

Jan Helge Sellevoll (58):

- Hvis de utenlandske aktørene fikk smake litt mer på bompengene, da hadde mye hjulpet. Jeg fatter og begriper ikke at myndighetene ikke har en bedre innkrevingsmetode enn det som finnes i dag.

Andreas Torp Egebæk kjører fast mellom Stavanger og Oslo. Foto: Stein Inge Stølen Andreas Torp Egebæk kjører fast mellom Stavanger og Oslo. Foto: Stein Inge Stølen

Andreas Torp Egebæk (23):

- Det bør innføres strengere krav til sjåfører som kjører i Norge og Skandinavia, og på en eller annen måte hindre at alle jobbene forsvinner til østeuropeere.

Bjørn Oppegård ønsker at politikerne blir flinkere til å skjære gjennom og faktisk gjennomføre prosjekter som vedtas. Foto: Stein Inge Stølen Bjørn Oppegård ønsker at politikerne blir flinkere til å skjære gjennom og faktisk gjennomføre prosjekter som vedtas. Foto: Stein Inge Stølen

Bjørn Oppegård (50):

- Jeg synes oppriktig synd på mange av disse østeuropeiske sjåførene. De gjør en god jobb og gjør så godt de kan. Kanskje vi heller bør hjelpe de å øke kvalitetsnivået på utstyret og utdanningen?

Geir er kritisk til at lønnsnivået ligger så lavt, selv hos sjåfører med erfaring fra en halv mannsalder bak rattet. Foto: Stein Inge Stølen Geir er kritisk til at lønnsnivået ligger så lavt, selv hos sjåfører med erfaring fra en halv mannsalder bak rattet. Foto: Stein Inge Stølen

Geir Venholen (52):

 - En må få opp lønna! Vi ser at lærlinger kommer rett ut av utdanning med 9 kroner høyere timelønn enn oss. Og så må en få gjort noe med all kabotasjen. Det er der skoen trykker i dag.

Les også: Dette mente sjåførene i 2016!