Strekningen E16 Voss – Bergen er ikke bare en av de mest trafikkerte tofeltsstrekningene i landet; det er også en av de mest ulykkesbelastede. Siden 1992 har nærmere 800 mennesker blitt skadet og 47 mennesker mistet livet i enten møteulykker, eneulykker eller ras. I juni i fjor ble en lastebil truffet av et steinras mellom Voss og Dale. Bare flaks gjorde at ingen menneskeliv gikk tapt den gangen. Men yrkessjåfører kjører daglig med hjertet i halsen.

- Vegene er blodårene i et samfunn. Men vegen mellom Bergen og Voss er ikke bare en blodåre. Den er selv aorta - hovedpulsåren i denne delen av landet. Uten den fungerer vi ikke. Og den må kunne brukes i trygghet om at en kommer hjem like hel som da en dro, fortalte NLF-direktøren under sin appell på torget på Voss under E16-aksjonen i april.

(Saken fortsetter under bildene)

Et stort antall mennesker stilte opp for å markere sin misnøye med tilstanden på E16 Bergen-Voss. Foto: Stein Inge Stølen Et stort antall mennesker stilte opp for å markere sin misnøye med tilstanden på E16 Bergen-Voss. Foto: Stein Inge Stølen

Dette er et svært vanlig syn i fjellsidene på E16 mellom Bergen og Voss. Nå krever NLF-direktør Geir A. Mo at utbedringsarbeidet på strekningen blir løftet inn i første NTP-planperiode. Foto: Stein Inge Stølen Dette er et svært vanlig syn i fjellsidene på E16 mellom Bergen og Voss. Nå krever NLF-direktør Geir A. Mo at utbedringsarbeidet på strekningen blir løftet inn i første NTP-planperiode. Foto: Stein Inge Stølen

Mo: - Finansiering først, deretter planlegging

Det er ingen som er uenig i at E16 mellom Bergen og Voss må utbedres. Strekningen har også fått midler i Nasjonal Transportplan 2018-2029, men først i andre planperiode. Årsaken, ifølge samferdselsministeren, er tidkrevende planarbeid.

- Ketil Solvik-Olsen har sagt at han på tross av at pengene ikke ligger inne før andre planperiode i NTP holder døren på gløtt for tidligere oppstart dersom planleggingen går raskere enn antatt. Jeg tror han på det. Men hvorfor ikke bidra til å skape mer ro om denne saken ved å snu på det? Plassér pengene i første planperiode, løft prosjektet ut av den ordinære sandkassa og gi gass! Så skal vi tåle en utsettelse dersom det må til, foreslår Mo.

Venstres representant fra Hordaland og medlem i Finanskomiteen Terje Breivik vil kjempe for NLF-forslaget i Stortinget. Han tror det er gode sjanser for gjennomslag. Foto: Stein Inge Stølen Venstres representant fra Hordaland og medlem i Finanskomiteen Terje Breivik vil kjempe for NLF-forslaget i Stortinget. Han tror det er gode sjanser for gjennomslag. Foto: Stein Inge Stølen

- Gode sjanser for å lykkes

Bare to dager etter aksjonen på Voss troppet NLF opp i Stortinget for å fremlegge sine innvendinger til Nasjonal transportplan. Der ble viktigheten av å fremskynde E16 Bergen-Voss understreket nok en gang. Forslaget har støtte fra Venstres representant fra Hordaland og medlem i Finanskomiteen Terje Breivik:

- Sjansene for å lykkes er rimelig gode, og er definitivt bedre etter den innsatsen og engasjementet som utvises, forteller han. Breivik lover å bruke sin posisjon for alt den er verdt for å sikre at prosjektet flyttes frem fra andre til første NTP-planperiode.

Les også: Næringstransporten prioriteres