- Moderne lastebiler er avanserte og det holder ikke lengre å bare frakte dem til nærmeste verksted. Få verksteder, utenom merkeverksteder, har mulighet til å feilsøke på moderne lastebiler, som også krever at spesialverktøy, deler og kompetanse er tilgjengelig. At bilbergergruppa i NLF nå har fått Statens vegvesen til å endre forskriften slik at dette tas hensyn til er en stor fjær i hatten for den jobben de har lagt ned, sier Dag Nordvik som er fagsjef teknikk i NLF.

I den nye forskriften åpnes det for at man kan frakte havarerte kjøretøy til merkeverksted.

Det fremkommer blant annet i et høringsnotat som for kort tid siden ble sendt ut av Samferdselsdepartementet. I notatet står det at; ”Med nærmeste verksted bør man kunne kjøre til nærmeste merkeverksted selv om det finnes andre (lastebil)verksteder som er nærmere”.

I brevet begrunnes det med at det i de fleste tilfeller kun er merkeverksteder som har mulighet til å feilsøke på moderne kjøretøyer.

Samferdselsdepartementet opplyser også om at utekontrollen er informert om at transport av havarerte kjøretøy nå skal aksepteres til nærmeste merkeverksted.