Politiets Fellestjenester hadde bestilleransvar

Etter at lastebil.no publiserte saken om at Stortingets åpning ble sikret ved hjelp av utenlandsk lavpristransport fikk vi en henvendelse fra Tore Skalstad fra Politiets Fellestjenester (PFT). Han kunne fortelle at det nå er PFT som har ansvaret for dette området, som inntil 1. april i år ble håndtert av Oslo politidistrikt. Videre forklarer han at da Oslo politidistrikt selv hadde ansvaret for sin eiendomsforvaltning, ble publikumsgjerder med ut- og inntransport i all hovedsak bestilt direkte fra Oslo kommune, med transportører fra transportsentralen i Oslo. Denne praksisen er blitt fulgt også ved noen anledninger etter at PFT overtok ansvaret. Men i forbindelse med kongens 80-årsdag, Oslo Forum i juni og årets åpning av Stortinget ble altså firmaet One4Event benyttet for håndtering av leie og utsetting av sperregjerdene.

NLF sørget for grundig dokumentasjon mens arbeidet foregikk NLF sørget for grundig dokumentasjon mens arbeidet foregikk

NLF gjorde dem oppmerksomme

Først etter at NLF tok tak i saken ble PFT oppmerksomme på problemstillingen rundt utenlandsk lavpristransport. Ved gjennomgang av rutinene sine for håndtering av sperremateriell oppdaget de at det i dag ikke foreligger gjeldende rammeavtaler for denne typen leveranser. De har derfor nå igangsatt en oppdatering av rutiner og retningslinjer for håndtering av sperremateriell. Som en del av dette vil det gjennomføres en anskaffelsesprosess, for å få på plass en rammeavtale. De antar at en leverandør vil være på plass i løpet av et halvt år. Ved behov for sperremateriell i mellomtiden vil PFT foreta enkeltanskaffelser etter gjeldende retningslinjer for offentlige anskaffelser.

Vil stille krav om lønn og HMS i framtida

NLF sendte PFT en rekke oppfølgingsspørsmål rundt denne redegjøringen. Blant annet spurte vi om det også i forbindelse med kongens 80-årsdag ble benyttet utenlandske sjåfører uten krav til norsk lønn når sikringsgjerder ble utplassert. PFT ønsket ikke å kommentere dette, men viser til det pågående arbeidet der de gjennomgår sine rutiner. De vil også undersøke hvorvidt det finnes tilstrekkelig materiell i Oslo-området og om markedet i Oslo kan levere disse tjenestene. PFT sier at de vil stille krav til sine fremtidige leverandører knyttet til både lønnsforhold og HMS.

Geir A. Mo mener PFT bør sikre seg en avtale med en transportør tilsluttet Fair Transport Geir A. Mo mener PFT bør sikre seg en avtale med en transportør tilsluttet Fair Transport

- Dette viser hvor viktig det er å være overvåken, sier administrerende direktør Geir A. Mo i en kommentar. - Hadde det ikke vært for at NLF gravde i denne saken ville neppe disse forholdene blitt tatt tak i. 

Han har følgende tips til PFT i deres arbeid med å skaffe leverandører - Inngå en avtale med en transportør tilsluttet «Fair Transport», så slipper dere å være usikre på om kravene deres blir overholdt!