– Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

EN TREDJEDEL: - Transport står for en tredjedel av klimagassutsllippene. Med dette tilbudet håper vi på å kunne etablere et marked for laste- og varebiler som er elektriske eller hydrogendrevne i Norge, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. (Foto: Enova) EN TREDJEDEL: - Transport står for en tredjedel av klimagassutsllippene. Med dette tilbudet håper vi på å kunne etablere et marked for laste- og varebiler som er elektriske eller hydrogendrevne i Norge, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. (Foto: Enova)

Ønsker oppsving i elektriske kjøretøy for proffmarkedet

I løpet av første kvartal lanserer Enova en støtteordning som er rettet mot proffmarkedet. Ordningen gir bedrifter som velger batteridrevne eller hydrogendrevne lastebiler og varebiler muligheten for å få dekket deler av merkostnaden til denne typen av kjøretøyer.

– Gode støtteordninger til privatbilisten har ført til salg av mer enn 100 000 elektriske personbiler i Norge. Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper nå at dette tilbudet fører til en oppsving også her, sier Nakstad.

Han viser til at både hydrogendrevne og elektriske laste- og varebiler fortsatt er betydelig dyrere i innkjøp enn biler med konvensjonelle drivlinjer.

Årlig investerer Enova 2 til 4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og i offentlig sektor.

Les også: Erna Solberg tester elektrisk lastebil