- Dette er et stort steg i retning av et enda mer demokratisk og medlemsstyrt NLF, der medlemmene gjennom fylkesavdelingene gis større innflytelse også mellom landsmøtene. For det skal ikke være noen tvil om at NLF er en medlemsorganisasjon. Vi som sitter her på huset og på regionskontorene er til for dere, ikke omvendt, fortalte administrerende direktør Geir A. Mo til en forsamling bestående av fylkesledere, regionsledere, styremedlemmer og NLF-ansatte torsdag.

Alle har en stemme under representantskapsmøtet. Her holder leder i fylkesavdelingen i Trøndelag, Gunni Kverndal Amundal, innlegg. Foto: Stein Inge Stølen Alle har en stemme under representantskapsmøtet. Her holder leder i fylkesavdelingen i Trøndelag, Gunni Kverndal Amundal, innlegg. Foto: Stein Inge Stølen

Staker ut kursen for valgkampen

- I de to dagene vi er samlet er det mange viktige saker på dagsorden. I tillegg til å behandle forbundets regnskap og årsberetning skal administrasjonens foreslåtte opplegg for valgkampen drøftes. Det som planlegges i årets valgkamp er det mest omfattende dette forbundet noen sinne har hatt ambisjoner om, sier Mo.

Les også: Satte terrortiltak på agendaen