I sammenheng med Stortingsvalget 2017 har NLF reist Norge rundt for å løfte frem yrkessjåførenes syn. Hver dag i fellesferien stiller vi noen korte spørsmål til en ny sjåfør for å finne ut hvordan livet på sommerveien er, og hvilke politiske saker en mener bør prioriteres av den kommende regjeringen.

Dagens sjåfør: Magne Flakk (29)

Bosted: Tønsberg

Kjøretøy: 2016 Volvo FH 750 (Euro VI)

Kjører for: JS Transport AS

Det å kjøre bulkvogntog er en utfordrende jobb. Han kjører over store deler av Norge og Europa, på de mest utrolige stedene. Foto: Jan Ove Halsøy Det å kjøre bulkvogntog er en utfordrende jobb. Han kjører over store deler av Norge og Europa, på de mest utrolige stedene. Foto: Jan Ove Halsøy

- Hvor lenge har du kjørt lastebil?

- Jeg har kjørt siden jeg var 19. Tok først 1 år på mekanikerlinjen, men ombestemte meg og gikk videre på VK 1 for transport og logistikk og ble lærling i yrkessjåførfaget. Begynte som sjåfør hos Posten på Borgeskogen, der var jeg en slags "potet" og kjørte det meste av Postens biler. Sluttet der i 2009, har kjørt for JS Transport AS siden.

- Hvordan trives du i yrket?

- Jeg trives godt som sjåfør, mye takket være en fin arbeidsgiver. Jeg var litt usikker på om jeg skulle begynne hos JS Transport, fordi denne kjøringen ville resultere i mye bortetid fra hjemmet. Samtidig fristet det å ha "egen" bil. Jeg fikk prøve meg i en ukes tid før jeg bestemte meg for at dette var veien å gå. Jeg har ikke angret en dag siden.

- Hva synes du om næringen i dag?

 - Jeg er kanskje over gjennomsnittet interessert i det tekniske på bil og henger på grunn av mekanikerbakgrunnen. Bilenes oppbygging, drivlinjer og motorteknologi er i stadig utvikling. For å utnytte bilens egenskaper best mulig, må sjåførene følge med i utviklingen. Jeg er opptatt av miljø, så bilens motorteknologi og dieselforbruk er viktig. Jeg ble mildt sagt forundret da Stortinget valgte å avgiftsbelegge HVO så mye at den ble uaktuell for næringen. En ting er sikkert: Næringen er i stadig utvikling. Omstilling og evnen til å endre seg i takt med utviklingen blir avgjørende for om en lykkes i tiden fremover. 

Hva må gjøres for å styrke norske transportørers vilkår?

- Jeg savner en bedre bransjeforståelse. Den norske transportnæringen er viktig for samfunnet. Dette må synliggjøres i gode og like rammebetingelser. I dag er konkurransen fra utenlandske transportselskaper stor. Ulovlig kabotasje, ubetalte regninger, unndragelse av skatter og avgifter, sosial dumping med mer gjør det utfordrende og vanskelig for norske transportselskaper. Våre folkevalgte må ta dette på alvor og sørge for at vår betydning for samfunnet verdsettes. Transportbransjen blir nedsnakket på grunn av useriøse aktører, både norske og utenlandske. Like rammebetingelser, flere kontroller og strengere krav til utdanning og kompetanse er noe som kan bidra til at bransjen får bedre rykte. Alt dette avhenger av prisen på transportoppdragene. Prisene må opp, og det er jo ikke enkelt.

- Hvilke transportsaker synes du den kommende regjeringen bør fokusere på?

- Miljø er viktig. For å ivareta miljøet må det på plass tiltak som ikke straffer transportnæringen. Avgiftsbelagt HVO er et godt eksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Nyeste teknologi koster, så det må utvikles gode og lukrative modeller som inspirerer bileier til å investere i nytt og miljøvennlig materiell. I dag er fritak for Euro VI et godt miljøtiltak.

- Hvordan tror du transportnæringen ser ut om 10 år?

- Jeg har stor tro på at det er en norsk transportbransje om 10 år, og at jeg er en del av bransjen. Bedrifter som klarer å fokusere på miljø og kvalitet vil klare seg best. Kunder som i perioder velger bort kvalitet til fordel for lav pris, vil på sikt komme tilbake. For en kunde blir det viktigste fremover at varen kommer uskadet frem til avtalt tid og pris. Til noen transportoppgaver kan en kanskje bruke førerløse biler om 10 år, men det vil uansett være et stort behov for sjåfører og operatører til de førerløse bilene.

Les også:  Dette mener lastebilsjåførene