Det var på tirsdag under Statens vegvesens kontroll av tunge kjøretøy på Svinesund kjøretøyet ble stanset.

- Vogntoget fikk kjøreforbud forbi bilen var for bred, lasten hadde est ut. Idet sjåføren lukket opp sidepresenningen, falt lasten ut. Jeg priser meg lykkelig over at dette skjedde inne på vår kontrollplass. Dette kunne fått meget alvorlige konsekvenser hvis det hadde skjedd ute på veien, sier fagsjef i Statens vegvesen Øyvind Grotterød til Aftenposten.

Øyvind Grotterød, fagsjef i Statens vegvesen Svinesund, ønsker et styrket fokus på ansvaret i hele transportkjeden - også den som bestiller oppdraget. Foto: Stein Inge Stølen Øyvind Grotterød, fagsjef i Statens vegvesen Svinesund, ønsker et styrket fokus på ansvaret i hele transportkjeden - også den som bestiller oppdraget. Foto: Stein Inge Stølen

30 av 30 fikk kjøreforbud

Totalt ble 30 utenlandske vogntog plukket ut for kontroll. Samtlige fikk kjøreforbud - mange på grunn av dårlig lastsikring.

- Dette er et nedslående resultat, forteller Grotterød.

NLF-direktør Geir A. Mo mener dette ytterligere understøtter behovet for etablering av et eget transportpoliti.

– Saken er svært alvorlig og understreker behovet for intensiverte og løpende kontroller. Det er dessverre altfor mange useriøse aktører langs veiene våre, og de representerer en stadig økende trafikksikkerhetsrisiko i landet vårt.

Han understreker at transportkjøpers ansvar vil være NLFs hovedfokus i tiden som kommer.

- Den som har bestilt oppdraget har også et medvirkeransvar. Dette er det mange som ikke vet, eller velger å ikke forholde seg til. Nå har vi myndighetene med på laget. Det blir utformet tydeligere retningslinjer for bestilling av frakt, som igjen vil styrke den reelle ansvarsgraden hos transportkjøperen.

NLF-direktør Geir A. Mo lover et sterkere fokus på transportkjøperens ansvar. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo lover et sterkere fokus på transportkjøperens ansvar. Foto: NLF

Ønsker tips

NLF-direktøren tar gjerne imot tips på hvor denne lasten var på veg.

- Vi ønsker å komme i dialog med mottakeren for å finne ut hvor rutinene har sviktet. Det er ikke nødvendigvis slik at transportkjøperen ikke har fulgt gjeldende lover og regler, men her er det åpenbart grunnlag for å undersøke om retningslinjene ved bestilling er gode nok.

Tips kan sendes til: sis@lastebil.no

Les også: Lover transportpoliti i neste stortingsperiode