- Dette er først og fremst skadelig for miljøet. I tillegg er det ødeleggende for alle de aktørene i transportbransjen som følger reglene. Vi kan ikke sitte å se på at dette skjer, sier fagleder i Statens vegvesen på Svinesund Øyvind Grotterød.

Nylig avslørte hans kolleger sju miljøsvindlere i løpet av ett skift på Svinesund kontrollstasjon.

En slik boks, en såkalt emulator, brukes til å manipulere AdBlue-anlegget i moderne lastebiler. Utstyret er svært lett å få tak i. Foto: Volvo En slik boks, en såkalt emulator, brukes til å manipulere AdBlue-anlegget i moderne lastebiler. Utstyret er svært lett å få tak i. Foto: Volvo

Tyskland: 20 prosent av østeuropeerne driver miljøsvindel

Innsatsen ble skjerpet etter at NLF advarte mot utbredt AdBlue-manipulering blant østeuropeiske transportører. Mistankene dukket opp etter flere oppslag i tyske medier. Der har undersøkelser avdekket at så mange som 20 prosent av østeuropeiske tunge kjøretøy kjører med manipulerte AdBlue-systemer. Dette fører til at nyere lastebiler med avanserte renseanlegg i realiteten forurenser som et 20 år gammelt kjøretøy.

- Det ødelegger for miljøet og bransjen som helhet. Vi kommer til å fortsette med å jobbe for å få avslørt de som holder på med dette, sier Øyvind Grotterød i Statens vegvesen. Foto: Stein Inge Stølen - Det ødelegger for miljøet og bransjen som helhet. Vi kommer til å fortsette med å jobbe for å få avslørt de som holder på med dette, sier Øyvind Grotterød i Statens vegvesen. Foto: Stein Inge Stølen

Tyskland: 5 000 Euro. Norge: Mangellapp

Mens det i utlandet kan svi skikkelig å bli tatt for miljøsvindel, er konsekvensene i Norge ikke fullt så avskrekkende. Men det håper administrerende direktør i NLF Geir A. Mo vil endre seg raskt:

- Mens det i Tyskland kan koste 5 000 Euro eller mer å bli tatt for manipulering av AdBlue-anlegget, får du bare en mangellapp i Norge. Vi har derimot fått signaler fra Vegdirektoratet om at de ønsker å innføre straffegebyrer også her. Det skulle i så fall bare mangle. NLF vil presse på for å sørge for at disse blir så høye som mulig.

Les også: 20% av østeuropeerne svindler med AdBlue