Allerede i dag utveksles deler av informasjonen i CMR-fraktbrevet via mobile enheter som eksempelvis PDA-scannere. Men innføringen av eCMR vil gjøre fraktbrevet fra 1956 heldigitalt. International Road Transport Union (IRU) - den internasjonale interesseorganisasjonen til lastebilnæringen - har satt i gang arbeidet med å erstatte hele papirfraktbrevet CMR med elektroniske eCMR-meldinger.

Ikke PDF

- Elektronisk meldingsutveksling dreier seg om direkte kommunikasjon fra datamaskin til datamaskin. En slik kommunikasjon forutsetter at dataene er ordnet og standardisert på en måte at som gjør at de gjenkjennes og forstås av datasystemene i begge ender, forteller Olav G. Hermansen, seniorrådgiver i NLF.

- Er du ute etter hjemlige paralleller, tenk på TVINN-meldingene til Tollvesenet som har erstattet inn- og utførselsdeklarasjon, eller e-fakturameldinger som ble innført ved salg til statlige etater i 2012 og til kommunene i 2015.

CMR-dokumenter sendt som PDF-filer på mail er med andre ord ikke elektronisk meldingsutveksling.

Olav Hermansen fra NLF advarer mot at Norge kan komme i bakleksen dersom regjeringen somler med å få eCMR på plass. Foto: NLF Olav Hermansen fra NLF advarer mot at Norge kan komme i bakleksen dersom regjeringen somler med å få eCMR på plass. Foto: NLF

Fordelene ved at IRU står bak
Store internasjonale samlastere og ekspresselskaper har siden årtusenskiftet utviklet løsninger for elektronisk meldingsutveksling. Likevel har skepsisen vært stor blant vareeiere og lastebileiere, fordi mange har sett på det som ”elektroniske tvangsekteskap” med store aktører.

- Det at IRU som en nøytral og anerkjent internasjonal organisasjon står bak innføringen av eCMR-meldinger gir derimot en helt annen åpning for bruk av eCMR-meldinger i transportkjeden. I IRU har man innsett viktigheten av å basere seg på anerkjente elektroniske meldingsstandarder, sier Hermansen.

Derfor er det inngått samarbeid med FNs økonomiske organisasjon for Europa, UN/CEFACT om bruk av datamodellstandarder for meldingsutveksling. Teknisk sett snakker vi om meldinger basert på XML-standarder, og allerede har utvalgte transportører og vareeiere i EU-land som Danmark, Nederland, Frankrike, Hellas og Bulgaria sagt seg villige til å teste det ut i praksis.                             

Gevinster bortenfor papirverdenen
Det at vi på 1950-tallet fikk et felles internasjonalt fraktbrev som i dag er gangbart for lastebiltrafikker mellom 55 land har vært et viktig bidrag til å gjøre transport over landegrensene enklere og raskere. Men ved å erstatte papirfraktbrevet CMR med elektronisk meldingsutveksling oppnår man ytterligere fordeler. Blant annet blir administrasjonskostnadene lavere og man får bedre muligheter for å kontrollere og å følge opp forsendelser.

- Men eCMR-meldinger gir også andre fordeler. Integrasjon med tollvesenet vil gi raskere fortolling, og integrasjon med flåtestyringsverktøy vil gi muligheter for bedre utnyttelse av transportkapasiteten. I tillegg vil trafikksikkerheten øke ved at man kan koble eCMR til nødanrop om man skulle ha et uhell underveis, forteller Hermansen.

Sommel fra myndighetene

Ikke overraskende inneholder eCMR også en jussbit.  Mer konkret innebærer det at medlemmene av den internasjonale CMR-avtalen må undertegne en egen tilleggsprotokoll for at bedrifter i deres land skal kunne ta del i den elektroniske meldingsutvekslingen. Status ved midten av januar 2017 er at 11 europeiske land, hvorav flere av våre viktigste handelspartnere, har undertegnet den aktuelle protokollen fra 2008. 

- Men norske myndigheter, det vil i klartekst si Justis- og beredskapsdepartementet, har ennå ikke fått somlet seg til å legge denne protokollen fram for Stortinget.

Og grunnen til det er ikke at denne saken er politisk problematisk.

Derfor har Norges Lastebileier-Forbund, i samråd med NHO Logistikk og Transport, skrevet til departementet og bedt om at protokollen nå må «tas opp fra skuffen».

- NLFs medlemmer føler hver dag den tøffe konkurransen fra internasjonale transporter på kroppen, og da er det også viktig at vi i Norge ikke somler med å få eCMR på plass. For gjør vi det vil vi havne i bakleksen, og det som for utenlandske transportører vil være en fordel vil for norske transportører bli en hemsko, avslutter Hermansen. 

Les også: Nye ADR-bestemmelser fra nyttår