I den politiske debatten kan det virke som om man forventer en nedgang i transportarbeidet, mens virkeligheten er en annen. Samtidig ser vi en vridning av midler fra veisatsing til jernbanesatsing, til tross for at godstransportanalysen peker i én retning: Det forventes kraftig økning i godstransporten framover. Likevel ser det ut til at erkjennelsen om at det er lite å hente på å flytte gods fra vei til sjø og bane ikke er sunket helt inn. Veien vil være den klart dominerende transportåren i lang tid framover.

Dette krever gode veier, og OFV og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ønsker å belyse godstransportens betydning for næringslivet i Norge. For gode veier gir et styrket næringsliv - som igjen fremmer både arbeidsplasser og bosetting. 

Frokostmøtet arrangeres på Det Norske Teatret i Kristian IVs g. 8 i Oslo tirsdag den 7. november klokken 08.00. Påmelding sendes til Karin Yrvin i OFV på  ky@ofv.no

PROGRAM

08.00 Velkommen

v/ Øyvind Solberg Thorsen, adm. direktør i OFV

08.10 Godstransportens betydning for næringslivet i Norge

v/ Helge Orten, leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen

08.30 Ingen har slik hastverk som en død laks

v/ Stig Nerdal, Transportutvikling AS

08.50 Fra vei til sjø og bane – en debatt på avsporing? 

v/ Else-Marie Marskar, NTP-sekretariatet

09.10 Et næringsliv i endring

v/ Geir A. Mo, adm. direktør i NLF og styreleder OFV

09.20 Samtale mellom innledere om næringstransportens framtid og vilkår

09.40 Avslutning