Som Norges største næringsorganisasjon for godstransport på veg er faglige allianser og brobygging sentralt for å sikre god måloppnåelse for NLF. Dette synliggjøres blant annet gjennom ledelsens engasjement i samarbeidende organisasjoner. NLF-direktør Geir A. Mo har allerede vært styreleder i Trygg Trafikk i tre år. Nå tar han også på seg samme verv i Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV).

- Vi gleder oss over at Geir A. Mo er valgt som ny styreleder i OFV. Han kjenner politikken og arbeidsområdene våre svært godt, og han har en erfaring og tyngde som vil gi organisasjonen ytterligere styrke, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV).

Overtar etter Volvo-direktør

- Å bidra til en fortsatt sterk satsing på samferdsels- og vegpolitikk er avgjørende for å bygge landet videre. I dette arbeidet har OFV en sentral rolle, og jeg gleder meg til å ta fatt på dette pådriverarbeidet sammen med resten av styret og OFV-administrasjonen, sier Mo. Han overtar etter Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Car Norway, som gir seg etter fire år som styreleder.

- Herland har vært en viktig pådriver i arbeidet vårt, og har hatt en nøkkelrolle i utviklingen av et moderne og mer fremtidsrettet OFV, sier Thorsen.

Les også: Vil komme kontrollvarsling til livs