Den offisielle åpningen av milesBIO HVO100 fant sted på Circle K Økern i Oslo tirsdag forrige uke med representanter fra Circle Ks største bedriftskunder til stede.

- Vi ønsker at det skal være mulig å fylle miljøvennlig drivstoff uten at det går på bekostning av kvalitet. Derfor har vi lansert milesBIO HVO100, et drivstoff som er laget av fornybare råvarer og som reduserer CO2-utslippene med inntil 90 prosent sammenlignet med fossil diesel, sier Anders Kleve Svela, kategorisjef drivstoff i Circle K Norge AS.

Ikke en ny idé

Å kjøre en dieselbil på vegetabilsk olje er slett ikke noe nytt. Rudolf Diesel hadde selv dette som intensjon da han i 1892 leverte sitt patent på motoren som ikke trengte tennplugger, men benyttet selve kompresjonen i sylinderen som antenningsmetode.

Gjennom historien har man også stadig lest om Petter Smart-er som konverterer sine gamle dieseldrevne biler til å gå på frityrolje, gjerne hentet fra den lokale burgersjappa. Dette er riktignok ikke en god løsning for alle; for å kunne kjøre på oljen må den først tilføres varmeenergi, renses og filtreres i et eget renseanlegg (som nevnte Petter Smart-er ofte setter opp i kjelleren), deretter må man opprettholde temperaturen i oljen også under kjøring for at den skal antenne i motoren.

Dette trenger du heldigvis ikke å tenke på når du fyller Circle Ks milesBIO HVO100 på tanken. Her er drivstoffet nøye prosessert og tilført additiver som gir samme eller bedre egenskaper som konvensjonell diesel.

Kjell Olafsrud, markedsdirektør i NLF (til venstre) sammen med (fra høyre) Kjetil Rasmus Bang og Chris Gregers, begge kundeansvarlige for Norges Lastebileier-Forbund. Foto: Johnny Syversen Kjell Olafsrud, markedsdirektør i NLF (til venstre) sammen med (fra høyre) Kjetil Rasmus Bang og Chris Gregers, begge kundeansvarlige for Norges Lastebileier-Forbund. Foto: Johnny Syversen

Kan benyttes av "alle" nye lastebiler

- At HVO100 fungerer godt ble vi overbevist om i fjor da vi utførte næringens største uavhengige test av biodiesel i daglig drift. Ikke bare fungerte drivstoffet like bra som vanlig diesel, den ga også renere gange og mindre lukt og søl ved fylling. Alle som brukte det var svært fornøyd, forteller markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud, som hadde ansvar for gjennomføringen av HVO-testen i 2016.

MilesBIO HVO100 oppfyller den norske og europeiske standarden for avansert biodiesel, NS-EN15940. Både MAN, Mercedes-Benz, Volvo og Scania har godkjent denne standarden for bruk på sine Euro VI-motorer.

Les også: Ingen økning i NOx-utslipp ved bruk av HVO100