- Dette er helt storartet. Vi har hjulpet NLF-bedrifter med utslippsreduksjon gjennom økonomisk kjøring og andre tiltak i flere år allerede. Det er utviklet gode rutiner på innhenting av dokumentasjon gjennom flåtestyring og andre hjelpemidler. Nå ser vi at våre medlemsbedrifter kan motta betydelige pengesummer i støtte ved å benytte seg av disse verktøyene. Det er vinn-vinn for alle, sier prosjektleder Jens Olaf Rud.

Han har samlet representanter fra noen av bedriftene som har mottatt Enova-støtte til et møte hvor det fokuseres på ytterligere optimalisering. NLF-medlemmer som Transferd, Sørum Transport, Oleif Simensen Transport, Sandvik Transport og Veglo AS har alle mottatt inntil en million kroner i støtte til energibesparende tiltak.

Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF ønsker at flere bedrifter nå skal søke Enova-støtte. Foto: Stig Odenrud Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF ønsker at flere bedrifter nå skal søke Enova-støtte. Foto: Stig Odenrud

Slik får du Enova-støtte

For å motta støtte fra Enova må bedriften ha et energiforbruk som tilsvarer 1 GWh eller mer.

Dette inkluderer all energibruk: Drivstoffet som lastebilene går på, elektrisitet som brukes ved fasilitetene og så videre.

1 GWh tilsvarer omtrent 100 000 liter diesel.

Passer for bedrifter med to eller flere lastebiler

En lastebil som kjører 100 000 kilometer i løpet av et år, vil typisk bruke rundt 40 - 50 000 liter diesel. Det betyr at bedriften må minst ha to eller flere lastebiler i full drift eller ha annet dokumenterbart energiforbruk slik at totalforbruket er mer enn 1 GWh årlig.

Hvis din bedrift har et totalforbruk som møter dette kriteriet, kan du gå i gang med søknadsprosessen som skal resultere i et energiledelsesprosjekt.

Dette gjøres gjennom Enovas nettsider, som du finner her.

Størrelsen av støtten varierer i forhold til omfanget av prosjektet og energiforbruket. Enkeltbedrifter kan få inntil 1 million kroner.

Les om Leiv Sand Transport som fikk 1 million i støtte fra Enova