Undersøkelsen Krisino som ble lagt frem på en sikkerhetskonferanse i Oslo forrige uke er utført av Opinion på oppdrag fra Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) hos ledere og sikkerhetsansvarlige i 2000 private og 500 offentlige virksomheter. 

Manglende tillit til politiets kompetanse

Resultatet av undersøkelsen viser at hvert tiende norske selskap har det siste året opplevd lovbrudd som de ikke har anmeldt. På spørsmål om hvorfor svarer hele 69 prosent at den viktigste årsaken er «fordi politiet som regel henlegger saken». Hvert femte selskap forteller videre at det skyldes «manglende tillit til politiets kompetanse». 

NLF-direktør Geir A. Mo etterlyser økt oppmerksomhet rundt kriminalitet i næringslivet generelt, og i transportnæringen spesielt. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo etterlyser økt oppmerksomhet rundt kriminalitet i næringslivet generelt, og i transportnæringen spesielt. Foto: NLF

Fire ganger høyere i transportnæringen

- Dette peker på en tendens som er enda tydeligere i transportsektoren. Da vi utførte vår egen kriminalitetsundersøkelse sammen med If i fjor, fortalte 41 prosent at de hadde opplevd ran, tyveri eller andre lovbrudd. Hele 43 prosent av disse hadde ikke gått til anmeldelse, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Han legger til at NLF vil følge opp denne saken gjennom egne kanaler og i møter med politikere og myndigheter i tiden fremover.

- Det er svært alvorlig når næringslivet har så liten tiltro til at myndighetene er i stand til å ivareta deres interesser. Da må det ringe ei bjelle, sier Mo.

Påtaleanalysen påpeker mangler

I Krisino-rapporten refereres det også til Påtaleanalysen, som beskriver en avmaktfølelse mellom utsatte næringer og politiet ved at deres anmeldelser ofte blir henlagt, en situasjon som kan synes å deles av kontrolletatene. Påtaleanalysen (NOU 2017:5) beskriver tilstanden slik; ”... det dessverre blitt slik i mange deler av kontrolletatene at ikke alle alvorlige straffbare forhold som kontrolletatene avdekker, blir politianmeldt.”

Næringslivets Sikkerhetsråd konkluderer med at "det er kritisk å få snudd denne trenden, ellers vil den bare forsterke seg. Politiet må i større grad tilpasse mål- og resultatstyringen etter kriminalitetsutviklingen, og innbyggernes og virksomhetenes behov."

Les hele Krisino-rapporten her

Her finner du NLFs kriminalitetsundersøkelse fra 2016