- Mange kan ikke kjøre bil. Det går nesten ikke en dag uten at vi møter en utenlandsk bil som nesten presser oss av veien. Dette har blitt helt håpløst, sier Audun Tandberg.

Vet ikke om forsikringen gjelder

Han fisker frem telefonen og finner frem bildet av en smadret MAN. Bilen var på ADR-oppdrag da et utenlandsk vogntog tok med seg venstre side av førerhytta. Heldigvis gikk det bra med sjåføren. Hva som skjer med lasten er usikkert og bilen vil det koste mye å bygge opp igjen.

- Vi vet ikke engang om sjåføren av dette vogntoget har forsikring som dekker de skadene vi er påført, sukker Tandberg.

Han er opprørt over at utenlandske sjåfører kan kjøre i Norge uten opplæring av noe slag.

- Veiene på kontinentet er brede og rette. Her er de smale og trange. Legg til at de ikke har noen veiskulder og at de på denne tiden av året også er glatte. Mange sjåfører er ikke forberedt på hva de møter og kjører med hjulene på midtlinjen eller over for å være sikre på at de ikke kjører av veien. Dermed presses vi av veien når vi må legge oss helt ut for å unngå en alvorlig ulykke, sier Tandberg. 

Audun Tandberg i Terje Tandberg Transport sier at de opplever å bli presset av veien på nesten hver tur. Nå skal de montere dashcam i alle bilene, og Tandberg etterlyser bedre opplæring av sjåfører som skal kjøre i Norge. Foto: Jan Harry Svendsen Audun Tandberg i Terje Tandberg Transport sier at de opplever å bli presset av veien på nesten hver tur. Nå skal de montere dashcam i alle bilene, og Tandberg etterlyser bedre opplæring av sjåfører som skal kjøre i Norge. Foto: Jan Harry Svendsen

Vil ha vinterførerkort

Han mener det er på tide at myndighetene våkner opp.

- Det burde jo være et krav om at regelverket for førerkort var likt i EU. Jeg skjønner at mange utenlandske sjåfører synes det er vanskelig å kjøre på veiene vi har her, men jeg skjønner ikke at det ikke er noen krav om for eksempel glattkjøring for de sjåførene som skal kjøre i Norge. Hvor er logikken i at vi må betale flerfoldige tusen for glattkjøring som utenlandske sjåfører slipper, spør Tandberg.

Han mener Norge burde innføre krav om vinterførerkort for å kjøre i Norge.

- Jeg lurer på hva som må til. Er det slik at vi må oppleve at det skjer en alvorlig ulykke før noen tar ansvar og gjør noe med problemet? Jeg vet at det er EU-regler som regulerer dette, men vi bør likevel vurdere særregler for kjøring i Norge. De bør være lett å innføre, andre land har det når det for eksempel gjelder frakt av farlig gods. Vi kan for eksempel ikke kjøre i Tyskland med visse typer gods, mens tyskere kan komme hit og kjøre samme type gods på norske vinterveier med toakslede trekkvogner, sier Tandberg.

Regulert av internasjonale bestemmelser

Men fullt så lett er det ikke. I følge Statens vegvesen er det ikke bare å innføre forbud mot uerfarne utenlandske sjåfører i Norge.

- Internasjonale bestemmelser som er forankret i både EU og i FN gir de fleste land en gjensidig plikt til å akseptere utenlandske sjåførers adgang til å kjøre på sitt territorium. Derfor kan vi ikke i henhold til gjeldende regelverk nekte utenlandske sjåfører å kjøre i Norge, forklarer Henning Harsem som er avdelingsdirektør for Tilsyn og kontroll i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

- Det er ikke enkelt å innføre særnorske krav til kjøreferdigheter, forklarer avdelingsdirektør for Tilsyn og kontroll i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Henning Harsem. Foto: Statens vegvesen - Det er ikke enkelt å innføre særnorske krav til kjøreferdigheter, forklarer avdelingsdirektør for Tilsyn og kontroll i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Henning Harsem. Foto: Statens vegvesen

Ikke krav om glattkjøringskurs

Å innføre særskilte krav, for eksempel krav om glattkjøringskurs, for sjåfører som skal kjøre i Norge og som ikke har denne typen av kompetanse i sitt førerkort er heller ikke lett ifølge Harsem.

- En forutsetning for å inneha førerkort er hele tiden at vedkommende har nødvendig opplæring og evner til trygt å kunne kjøre de kjøretøyene vedkommende har førerrett til. I den senere tid har denne opplæringen blitt utvidet gjennom blant annet yrkessjåføropplæringen, men det er ikke noe krav om at utenlandske sjåfører skal ha glattkjøringskurs for å kunne kjøre i Norge.

Han understreker imidlertid at alle som kjører bil i Norge har en plikt og et ansvar for å ferdes i trafikken på en trygg, hensynsfull og forsvarlig måte.

- Selv om det i dag ikke er noe krav om at utenlandske førere som kjører i Norge skal ha et glattkjøringskurs, gjelder de samme forventningene om at de skal kjøre hensynsfullt og forsvarlig når de ferdes på Norske veier, avslutter Harsem. 

Les også: Høyere ulykkesrisiko for utenlandske lastebiler