Samferdselspolitikerne viste nye takter under NLFs partidebatter på Arendalsuka. Samtlige utviste stor skepsis mot den foreslåtte mobilitetspakken i EU, som slik den foreligger vil kunne føre til en ytterligere liberalisering av kabotasjeregelverket. Blant annet foreslås det fri kabotasje innen fem dager, mot dagens regelverk med maksimalt tre turer på syv dager.

I en samtale styrt av NLF-direktør Geir A. Mo ble Astrup, Navarsete, Bjørnstad og Myrli utfordret på viktige transportrelaterte spørsmål. Foto: Stein Inge Stølen I en samtale styrt av NLF-direktør Geir A. Mo ble Astrup, Navarsete, Bjørnstad og Myrli utfordret på viktige transportrelaterte spørsmål. Foto: Stein Inge Stølen

Klar tale fra SP, FrP og AP

På direkte spørsmål fra NLF-direktør Geir A. Mo svarer Liv-Signe Navarsete (SP) at de er villige til å suspendere kabotasjeregelverket for å kartlegge skadevirkningene av kabotasjevirksomheten i Norge dersom den foreslåtte mobilitetspakken blir vedtatt.

- Marit Arnstad sa nei til dette i sin tid. Men er du villig til å suspendere regelverket? Er du villig til å gå så langt?

- Ja, det er jeg. Senterpartiet kan ikke med respekt for seg selv gå med på dette forslaget slik det foreligger nå.

Høyres Nikolai Astrup var ikke like tydelig rundt suspendering av kabotasjeregelverket, men var klar på at mobilitetspakken ikke var ønskelig. Det samme gjaldt Arbeiderpartiets Sverre Myrli og Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad.

- Ja, hvis det er mulig, er det absolutt noe som bør gjøres, fortalte Myrli. Bjørnstad sa seg enig, og la til:

- Det bør man absolutt vurdere å gjøre. Dette er et godt eksempel på den type sak som kan ulme opp EU-skepsis blant vesteuropeiske land. Det er viktig at vi nå står sammen og sier "hit, men ikke lenger".

Ketil Solvik-Olsen bekreftet under NLFs medlemsmøte at også han vil lage bråk hvis EU-forslaget går gjennom. Foto: Stein Inge Stølen Ketil Solvik-Olsen bekreftet under NLFs medlemsmøte at også han vil lage bråk hvis EU-forslaget går gjennom. Foto: Stein Inge Stølen

Med samferdselsministeren på laget

Og som ikke det var nok: Også under NLFs medlemsmøte bekreftet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at også han ville yte motstand om mobilitetspakken slik den foreligger blir vedtatt.

- NLF er glade for at politikerne er så tydelige på at forslaget som ligger i EUs mobilitetspakke er uakseptabelt. Vi ser frem til å få viktig drahjelp i næringens arbeid mot forslaget. Samtidig forventer vi en langt mer offensiv og tydelig linje fremover, uavhengig av hvilken regjering som kommer av dette valget, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

- Særlig er vi glade for at Arbeiderpartiet er så tydelige på at det arbeidet nåværende regjering gjør i den vesteuropeiske alliansen skal fortsette.

Se debattene under:

Sverre Myrli (AP) og Sivert Bjørnstad (FrP): 

Nikolai Astrup (H) og Liv-Signe Navarsete (SP): 

Medlemsmøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:

Garanterer betalingsløsning for bombrikke

Et annet viktig næringstema er å knytte en pålitelig betalingsløsning til den obligatoriske bombrikken for tunge kjøretøy. Uavhengige undersøkelser av NLF indikerer at hver fjerde utenlandske lastebil ikke utløser lyssignal i bomanleggene til tross for å ha montert bombrikke, noe som kan indikere at brikken er inaktiv på grunn av manglende betaling. Usikkerheten knyttet til betalingsvilje ved utenlandske transportører gjør at samtlige partier nå støtter innfasing av en betalingsløsning som sikrer forhåndsbetaling. Dette ble bare enda tydeligere under debatten: Både Senterpartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet tok til orde for å garantere betalingsløsning i neste stortingsperiode.

Les også: Baner vei for Fair Transport