- Forskjellen mot når vi ikke var ISO-sertifiserte er at alt vi foretar oss nå er formalisert. Som ISO-sertifisert bedrift kan vi ikke bryte regelverket eller ta snarveier. Sertifiseringen gjør oss bedre og hjelper oss til å levere en bedre tjeneste til våre oppdragsgivere.

Ruuds Transport ble sertifisert etter ISO-standarden 39001, som regulerer trafikksikkerhet. Med en rekke spesialtransporter og ADR-oppdrag for Mapei har dette alltid vært viktig for bedriften. Knut Henning Ruud har nå høstet mange erfaringer etter et drøyt år som ISO-sertifisert og mener sertifiseringen har hatt mye å si for bedriftskulturen.

- Det er helt åpenbart. Alle tenker nå på sikkerhet og har et sterkt fokus på å følge lover og regler. Samtidig opplever vi bedre regularitet, færre skader og bedre arbeidsmiljø. Man kan godt si at sertifiseringen gjennomsyrer bedriften, sier Ruud.

- Lastebilene fra Ruuds Transport er på mange måter vårt ansikt utad. De er merket med Mapei og for oss er det en økt trygghet å ha en transportør som er ISO-sertifisert, sier Lene Hammeren som er logistikksjef i Mapei på Sagstua. Foto: Jan Harry Svendsen - Lastebilene fra Ruuds Transport er på mange måter vårt ansikt utad. De er merket med Mapei og for oss er det en økt trygghet å ha en transportør som er ISO-sertifisert, sier Lene Hammeren som er logistikksjef i Mapei på Sagstua. Foto: Jan Harry Svendsen

ISO både hos transportkjøper og transportør

Lene Hammeren er logistikksjef hos Mapei, Ruuds Transports største oppdragsgiver, og hun er tydelig fornøyd med ISO-godkjennelsen til Ruuds Transport.

- Med ISO-sertifisering på plass føler vi som transportkjøper en økt grad av trygghet. De er på mange måter vårt ansikt utad. Bilene er merket med Mapei og for mange er dette Mapei-biler og ikke biler fra Ruuds Transport. For oss ligger det en økt trygghet i at Ruuds Transport er ISO-godkjente fordi vi da vet at de oppfyller strenge krav som er nedfelt i godkjennelsen.

Hammeren er klar på at marerittet er en lastebil i grøfta med fullt av Mapei-produkter på forsiden av en avis.

- Slikt kan vi ikke ha. Derfor er nettopp seriøsitet og fokus på trafikksikkerhet så viktig for oss. Vi har også våre ISO-standarder og vi ser ikke at det er noen grunn til at ikke de som transporterer varene for oss ikke skal ha det. Det er viktig med kvalitet i alle ledd og den er sikret gjennom en slik sertifisering. Jeg ser bare positive synergier av at også vår fremste leverandør av transporttjenester også er ISO-sertifisert, sier Hammeren.

God dokumentasjon

Han mener sertifiseringer til en stor grad handler om retningslinjer og om oppfølgning.

- I dag har vi systemer som hele tiden forteller oss hvordan bilen kjøres. Det er ikke for å overvåke sjåførene, men det er et viktig verktøy for å vite hvor bilene er. Dessuten er det slik at vi kjører med biler som er tydelig merket med Mapei sin firmalogo, og da har vi hele tiden dokumentasjon på hvordan vi har kjørt ovenfor oppdagsgiver. Det er viktig i tilfelle noen skulle sende en klage til Mapei på hvordan vi kjører, fordi vi da kan gå tilbake å se hva som faktisk skjedde, forklarer Ruud.

De karakteristiske bilene til Ruuds Transport på Sagstua er lette å kjenne igjen. Foto: Jan Harry Svendsen De karakteristiske bilene til Ruuds Transport på Sagstua er lette å kjenne igjen. Foto: Jan Harry Svendsen

Stolte av å jobbe i bedriften

Ruuds Transport har alltid hatt et stort fokus på å kjøre trafikksikkert. Etter ISO-sertifiseringen har man i tillegg blitt enda mer fokusert på å kjøre miljøvennlig.

- Vi opplever at våre ansatte er stolte av å jobbe i en ISO-sertifisert bedrift. De føler et eierskap til dette og alle legger seg litt ekstra i selen for å gjøre en god jobb. Det er jo slik at vi må ha alle med. Det hjelper ikke om vi i administrasjonen mener det er en god ide med ISO-sertifisering dersom ikke sjåførene synes det. Men for oss har sertifiseringen ført til større samhold, mer fokus, færre skader og mer trivsel på jobb, sier Ruud.

Stopp kan gi store konsekvenser

- Vi opplevde å få svært god hjelp av Teknologisk Institutt og følte at de veiledet oss godt gjennom hele prosessen. Det er en lang og komplisert prosess å bli sertifisert, men vi følte at TI kom forberedt til oss og at de kunne svare på alle våre spørsmål gjennom hele prosessen. For oss var det svært viktig.

Ruuds Transport kjører primært for Mapei. Selskapet leverer ulike kjemiske produkter til byggebransjen og kravene til de ulike transportene er store.

- Transporten er svært spesialisert, både i forhold til utstyr og til hvordan transporten skal gjennomføres. Får vi stopp på en bil blir konsekvensene store. Derfor skifter vi deler på tid før de egentlig er utslitt. Også verkstedet her har vi også fått ISO-sertifisert, sier Ruud.

Dette er ISO-standardene for vegtransport:

  • ISO 39001: Trafikksikkerhet
  • ISO 9001: Kvalitetsstyring
  • ISO 14001: Miljøstyring

Vil du ISO-sertifisere bedriften din? Les mer her!

Les også: Fikk ISO-sertifikat gjennom NLF