- Her er det mye som står på spill - både trafikksikkerhet, miljø og norske arbeidsplasser. Det er nå det gjelder - hvis politikerne svikter oss i dette spørsmålet, er det vanskelig å se for seg en positiv utvikling i tiden som kommer, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Onsdag klokka 16 inviterer Norges Lastebileier-Forbund til seminar på Arendalsuka hvor EUs foreslåtte mobilitetspakke diskuteres. Hva vil den bety for den norske transportnæringen, og hvordan kan vi påvirke prosessen? For å svare på dette stiller Mathias Maedge, leder for vegtransportens internasjonale paraplyorganisasjon IRU i Brussel.

Samferdselsministeren er en av flere politikere som lover motstand mot den foreslåtte mobilitetspakken i EU. Bildet er tatt under statsrådens innlegg på NLFs medlemsmøte under Arendalsuka. Foto: Stein Inge Stølen Samferdselsministeren er en av flere politikere som lover motstand mot den foreslåtte mobilitetspakken i EU. Bildet er tatt under statsrådens innlegg på NLFs medlemsmøte under Arendalsuka. Foto: Stein Inge Stølen

Klare til å yte politisk motstand

Samtidig skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen redegjøre for hva han mener er den riktige vegen fremover. Dette kommer dagen etter at både han og fire andre samferdselspolitikere sa seg enig i at det kunne bli aktuelt å yte motstand mot EU-forslaget. Senterpartiets Liv-Signe Navarsete, Arbeiderpartiets Sverre Myrli og Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad vil alle vurdere å suspendere kabotasjeregelverket i Norge dersom den foreslåtte mobilitetspakken blir vedtatt.

- Jeg tror vi kommer til å få mange viktige svar, og enda flere viktige spørsmål som vi må ta med oss videre i debatten etter dagens seminar. Dette er alle med interesse for transport og samferdsel lønnet med å få med seg, avslutter Mo.

Seminaret vil foregå i NLFs trailer på transporttorget i Kirkebakken utenfor Trefoldighetskirken i Arendal klokka 16:00 onsdag 16. august. Arrangementet vil også bli direktesendt på  NLFs Facebook-side.

For mer informasjon, se  arrangementsiden på Arendalsukas nettsider.