Mens de fleste tilbydere av chiptrimming-tjenester tydelig lemper ansvaret over på kjøretøyets eier ved endring av motoreffekt, opplyser ingen om at også AdBlue-fjerning er lovstridig.

- Leverandøren kan bryte loven dersom vedkommende ikke opplyser om at det er ulovlig å montere produktet eller elektronikken. Slik sett kan en montasje gjøre montøren til medansvarlig, forteller Sigve Aasebø i Statens vegvesen.

En slik boks, en såkalt emulator, brukes til å manipulere AdBlue-anlegget i moderne lastebiler. Utstyret er svært lett å få tak i, men koster langt mer enn det smaker. Foto: Volvo En slik boks, en såkalt emulator, brukes til å manipulere AdBlue-anlegget i moderne lastebiler. Utstyret er svært lett å få tak i, men koster langt mer enn det smaker. Foto: Volvo

Fjerner AdBlue for å spare penger

Moderne lastebiler har avanserte rensesystemer som reduserer utslippet av farlige partikler til et minimum. For å oppnå maksimal renseeffekt er prosessen avhengig av AdBlue, et tilsetningsstoff basert på ammoniakk og CO2. Når nitrogenoksidgassene (NOx) fra eksosrøret reagerer med ammoniakken inne i katalysatoren, blir de skadelige NOx-molekylene i eksosen omdannet til harmløs nitrogen og vann, som slippes ut i atmosfæren som damp.

Dette er nøkkelen bak de rekordlave utslippene fra moderne Euro VI-lastebiler. Men for å sikre at prosessen fungerer optimalt, må en etterfylle AdBlue ved behov. Dette medfører en ekstrakostnad som enkelte ønsker å eliminere ved å manipulere motorstyringen til å tro at det tilføres AdBlue i systemet selv når tanken er tom. Dette advarer Karstein Ahlin hos Volvo Norge sterkt mot:

- Vi vet om biler som har fått omfattende skader etter denne typen manipulasjon, fortalte Ahlin til NLF-Magasinet da vi omtalte problemstillingen i 2016.

Hvis det oppstår problemer som følge av endringer utover garantivilkår, eller hvis forsøk på manipulasjon oppdages ved for eksempel service eller kontroll, kan både kjøretøygaranti og forsikring ryke.

Det ser både proft og lovlig ut - men her gjelder det å ikke la seg lure. Foto: Skjermdump Det ser både proft og lovlig ut - men her gjelder det å ikke la seg lure. Foto: Skjermdump

Vesentlig utslippsøkning

Svært mange firmaer tilbyr i dag såkalt ”AdBlue Removal”, altså manipulering av motorstyring for å kunne kjøre uten tilsetning av AdBlue på lastebilen. Dette skiller seg sterkt fra tradisjonell chiptrimming, hvor en primært ønsker å optimalisere motorens yteevne for å hente ut mer effekt, samtidig som en senker forbruket. Selv om dette bryter kjøretøyets garantibestemmelser skal det vanligvis ikke medføre økte utslipp hvis det gjøres riktig. Mens ved å fjerne AdBlue fra rensesystemet, sparer man bare kostnaden på tilsetningsstoffet - samtidig som utslippet av farlige stoffer øker enormt. Dette er selvfølgelig stikk i strid med både garantibestemmelser og kjøretøyets typegodkjenning. Men blir kundene opplyst om dette ved kjøp? 

Denne leverandøren lover gull og grønne skoger ved å fjerne AdBlue-behovet. At manipuleringen er fullstendig ulovlig og sterkt miljøskadelig, blir ikke nevnt med et ord. Foto: Skjermdump Denne leverandøren lover gull og grønne skoger ved å fjerne AdBlue-behovet. At manipuleringen er fullstendig ulovlig og sterkt miljøskadelig, blir ikke nevnt med et ord. Foto: Skjermdump

Konfronterte chiptuning-firma

Vi sendte mail til fem forskjellige norske chiptuningfirmaer som åpent tilbyr AdBlue-eliminering på lastebiler gjennom sine nettsider. Vi ba om tilbud på løsninger som kunne redusere driftskostnadene på en Euro VI Scania R500. Samtlige sa seg villige til å utføre jobben med installasjon av en emulator som manipulerer AdBlue-systemet, men ingen opplyste om at dette var fullstendig ulovlig. Vi tok derfor en telefon til en av tilbyderne for en nærmere prat. Personen i andre enden kunne bekrefte at dette var et produkt de leverte, og at det ikke ville kunne oppdages ved service. Vi ga vedkommende mange anledninger til å berøre lovlighetsaspektet, men dette kom aldri opp. Til slutt ga undertegnede seg til kjenne som journalist i NLF-Magasinet. Slik gikk samtalen etterpå:

NLF: - Hvorfor sier du ikke noe om lovligheten?

Anonym: - Sånne ting kommer vi inn på når kunden har bestilt produktet.

NLF: - Men da er det jo for sent - varen er jo allerede bestilt? Blir ikke da kunden lurt til å kjøpe et ulovlig produkt?

Anonym: - Vi gjør kundene oppmerksomme på dette via våre hjemmesider.

Men på hjemmesidene står det kun følgende:

”ADBLUE systemet er svært dyrt å reparere men vi har samme løsning for det som for EGR og DPF. Vi kan deaktivere systemet med en omprogrammering eller vi kan koble på en emulator for å simulere systemet, sistnevnte er forbeholdt lastebil. Ta kontakt for ytterligere opplyninger om deaktivering av EGR/DPF/ADBLUE.”

Deretter oppga firmarepresentanten at informasjon om lovlighet opplyses via mail. Men vi hadde allerede vært i mailkorrespondanse med firmaet, uten å ha fått noe som helst signal om at det ikke er lovlig. Fremgangsmåten er ikke enestående for dette firmaet; samtlige tilbydere av AdBlue-eliminering som NLF kunne finne utelater lovlighetsspørsmålet fullstendig.

NLF-advokat Christian Arnkværn vil vurdere å følge opp erstatningssaker knyttet til AdBlue-manipulering. Foto: Stig Odenrud / NLF NLF-advokat Christian Arnkværn vil vurdere å følge opp erstatningssaker knyttet til AdBlue-manipulering. Foto: Stig Odenrud / NLF

Bryter flere lover

NLF-Advokatene er ikke i tvil om at denne fremgangsmåten er problematisk.

- På den ene siden vil utslippet avvike fra typegodkjenningen, noe som må antas å være et brudd på kjøretøyforskriftens paragraf 7-2. På den andre siden forårsaker endringen et vesentlig høyere utslipp av farlige gasser. Dette er i strid med forurensingslovens paragraf 7, forteller NLF-advokat Christian Arnkværn.

Det vurderes nå om advokatene skal se nærmere på konkrete saker for å kartlegge eventuelle erstatningskrav.

- Hvis lastebileiere handler i god tro og ikke er klar over ulovlighetsaspektet ved å fjerne AdBlue fra rensesystemet, er det en mulighet for at ansvaret kan falle på den som monterte utstyret, såfremt de ikke har opplyst om at utstyret er ulovlig, forteller Arnkværn.

Les også:  AdBlue-svindel: - Ikke de skarpeste knivene i skuffen