– Det er en stor seier at vi holder på vår største avtale i Norge og for bedriftsfeltet i hele Norden. Vi må jobbe mye for å holde konkurrentene vekk fra denne avtalen. Nå har vi gått opp til eksamen, og bestått med glans, sier Ivar Martinsen, leder for If Bedrift.

Kunden bestemmer

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har en forsikringsavtale i If med svært gode betingelser for lastebileiere. I tillegg får eierne av selskapene tilbud om private skadeforsikringer til konkurransedyktige priser. Det er grunnen til at to av tre NLF-medlemmer velger å forsikre seg i If.

– Vi får drahjelp av NLF til å forstå hva slags produkter bransjen trenger og kan dermed levere nøyaktig det kundene vil ha, sier Ottar Sefland, leder for allianser Bedrift og ansvarlig for avtalen.

Bedriftsavtalen innehar blant annet egne spesialister med kompetanse på salg og skadeoppgjør. Disse er utdannet av If og NLF i fellesskap.

Med slagordet «Sammen for en tryggere transport» bidrar If blant annet i NLF-programmene « Venner på veien» og « Fair Transport».

– Gjennom å lage nye produkter og programmer som bidrar til bedre trafikksikkerhet, færre skader og bedre lønnsomhet, styrker vi hele næringens konkurranseevne. Vi går foran og tvinger andre til å komme etter, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF.

Mye vil skje på syv år

Avtalen mellom NLF og If har eksistert siden 1974. Kontrakten, med en portefølje på 420 millioner norske kroner, løper nå frem til slutten av 2024, og i løpet av perioden blir det 50-årsjubileum.

– Det lange samarbeidet viser at begge parter har sett viktigheten av det. For vår del er If vår viktigste strategiske og økonomiske samarbeidspartner, og vi vil utvikle samarbeidet ytterligere – til beste for våre medlemmer og for næringen som sådan, sier Tore Velten, forbundsleder i NLF.

For første gang har NLF økt avtaleperioden fra fem til syv år.

– Det er et godt bevis på at vi leverer, og at lastebileierne stoler på oss, sier Ottar Sefland.

Under avtalesigneringen forrige uke brukte partene også tid på diskutere fremtidens transport.

– Det vil skje mye på den teknologiske fronten fremover, og så lenge avtalen vår løper. Det betyr at vi må ligge i forkant av utviklingen når det gjelder produkter og leveranser, sier Martinsen. 

Les også: Dette er Fair Transport