- En av næringens aller største utfordringer den kommende tiden ligger i den foreslåtte mobilitetspakken som er fremlagt av EU-kommisjonen. Før vi la ut på turneen var det svært få politikere utenfor Samferdselsdepartementet som i det hele tatt hadde hørt om forslaget. Enda færre kjente innholdet og forsto hvilke konsekvenser det kan medføre for Norge, forklarer administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NLF-debatten i Ålesund var et godt eksempel på hvordan samtlige partier lovet motstand mot EU-pakken. Stortingsrepresentantene Else-May Botten (AP), Helge Orten (H) og Jon Georg Dale (FrP) tar utfordringen. Foto: Stein Inge Stølen NLF-debatten i Ålesund var et godt eksempel på hvordan samtlige partier lovet motstand mot EU-pakken. Stortingsrepresentantene Else-May Botten (AP), Helge Orten (H) og Jon Georg Dale (FrP) tar utfordringen. Foto: Stein Inge Stølen

Kan bety kroken på døra for norsk transport

I mobilitetspakken ligger blant annet forslag om ytterligere liberalisering av kabotasjeregelverket; fra dagens tre turer innen syv dager til ubegrenset adgang innen fem dager. Samtidig blir kravene til hva som anses for å være en internasjonal last inn i landet betydelig redusert. I praksis kan et utenlandsk vogntog ha med en tom pall og et ”hjemmelaget” fraktbrev og få adgang til det norske markedet. Hvis forslaget blir vedtatt slik den foreligger, kan det bety kroken på døra for den norske lastebilnæringen siden utenlandske aktører med enkelhet kan utkonkurrere norske transportører, ikke bare ved langtransport som i dag, men også ved distribusjonstransport og andre lokale transporttjenester.

Nikolai Astrup (H) er ikke sikker på om bruk av reservasjonsretten er riktig fremgangsmåte, men vil ikke akseptere EU-pakken slik den foreligger. Liv-Signe Navarsete (SP) vil derimot vurdere å suspendere hele kabotasjeregelverket. Her sammen med NLF-direktør Geir A. Mo under debatt tidligere i sommer. Foto: Stein Inge Stølen Nikolai Astrup (H) er ikke sikker på om bruk av reservasjonsretten er riktig fremgangsmåte, men vil ikke akseptere EU-pakken slik den foreligger. Liv-Signe Navarsete (SP) vil derimot vurdere å suspendere hele kabotasjeregelverket. Her sammen med NLF-direktør Geir A. Mo under debatt tidligere i sommer. Foto: Stein Inge Stølen

Flere foreslår å legge ned veto

Derfor er NLF-direktøren storfornøyd med at det i opptakten mot valget har vokst frem en tverrpolitisk motstand mot den foreslåtte EU-pakken.

- Utviklingen var merkbar fra turneens start til slutt, Ved de første debattene var politikerne svært vage og lite forpliktende når de ble utfordret på sitt standpunkt rundt EU-pakken. Etter hvert kom det stadig tydeligere stemmer på banen, og før de fire ukene var over tok de fleste partiene til orde for å bruke svært sterke politiske midler for å motvirke forslaget slik det foreligger fra EU-kommisjonen.

Mange av kandidatene som stilte til debatt i NLF-traileren er nå bekreftet inne som representanter i Stortinget. De tar med seg tydelige standpunkt inn i den kommende fireårsperioden.

- Det er mulig å utfordre EU sterkere enn det Norge gjør i dag. En måte kan være å benytte reservasjonsretten i enkeltspørsmål som dette, fortalte Terje Lien Aasland (AP), stortingsrepresentant fra Telemark.

Senterpartiets Liv-Signe Navarsete var enda tydeligere under NLF-debatten på Arendalsuka:

- Jeg er villig til å suspendere kabotasjeregelverket hvis den EU-pakken blir vedtatt. Senterpartiet kan ikke med respekt for seg selv gå med på dette forslaget slik det foreligger nå

- Hvis denne pakken blir vedtatt kan den norske transportnæringen bli utradert. Det kan vi ikke akseptere, slo FrPs Morten Ørsal Johansen fast under debatten på Biri.

Her får Østfold-politikere, deriblant stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP) og førstekandidat Håkon Borch (MDG) en real vekker under felttur til Statens vegvesen på Svinesund. Foto: Stein Inge Stølen Her får Østfold-politikere, deriblant stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP) og førstekandidat Håkon Borch (MDG) en real vekker under felttur til Statens vegvesen på Svinesund. Foto: Stein Inge Stølen

Over ti prosent av Stortinget

NLF-direktøren er ikke i tvil om at transportturneen hadde en direkte innvirkning på hvordan politikernes omtale av næringens problemstillinger forandret seg i ukene før valget.

- Ikke bare fikk vi satt utfordringene på den politiske dagsordenen over hele Norge. Takket være turneens omfang og popularitet fikk vi et høyt antall første- og andrekandidater med på debattene. Mange av disse er nå valgt inn til å sitte på Stortinget de neste fire årene.

Av de totalt 169 representantene på Stortinget har godt over 10 prosent deltatt på NLFs transportdebatter i sommer. De aller fleste tok til orde for å bruke reservasjonsretten eller på andre måter motarbeide at EU-forslaget blir vedtatt slik det foreligger.

- Vi har også sikret oss opptak av de aller fleste debattene, som ligger tilgjengelig for alle på Facebook-sidene våre. På den måten kan både NLF-medlemmer og publikum forøvrig høre hva som har blitt sagt, og hva som ble lovet. Og vi skal passe på at de som sitter på Stortinget står for dette i etterkant, understreker Mo.

Disse stortingspolitikerne har lovet NLF motstand mot EU-direktivet:

Karin Andersen (SV), Else-May Botten (AP), Sverre Myrli (AP), Rigmor Aasrud (AP), Terje Lien Aasland (AP), Eigil Knutsen (AP), Liv-Signe Navarsete (SP), Ivar Odnes (SP), Emilie Enger Mehl (SP), Ketil Kjenseth (V), Nikolai Astrup (H), Kristian Tonning Riise (H), Solveig Sundbø Abrahamsen (H), Helge Orten (H), Jon Georg Dale (FrP), Sivert Bjørnstad (FrP), Ulf Leirstein (FrP), Morten Ørsal Johansen (FrP), Tor André Johnsen (FrP), Bård Hoksrud (FrP).

Les også: Lover motstand mot EU-liberalisering