Til tross for få konkrete detaljer la Høyres parlamentariske leder Trond Helleland frem noen grunnpunkter som vakte oppsikt:

Rv 52 Hemsedal skal være hovedveiforbindelse for næringstransport.

Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra Hemsedal sentrum og få opp fart og vinterregularitet.

- Dette gjør at vi forventer en forpliktende finansieringsplan når den endelige NTP-en legges frem 7. april, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo forventer en forpliktende finansieringsplan for RV 52 Hemsedalsfjellet når NTP-en legges frem 7. april. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo forventer en forpliktende finansieringsplan for RV 52 Hemsedalsfjellet når NTP-en legges frem 7. april. Foto: Stein Inge Stølen

Person- og turisttrafikk over Hardangervidda

Samtidig skal Rv 7 Hardangervidda utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.

E16 beholdes som en vintersikker avlastningsvei når andre overganger er stengt, samt betjene de områdene som den betjener i dag.

- Det viktigste er er at Ketil Solvik-Olsen har vunnet kampen om Hemsedalsfjellet. Dette er godt nytt for næringstransporten, sier Mo.

Les også: Kan spare mellom 1500 og 2000 kr per tur