- Jeg har stor tro på at vi skal lykkes med å lage en hydrogendrevet lastebil. På hjemmemarkedet har vi allerede nok interesse til å starte produksjonen, men for å gjøre bilene klare for eksport til Norge er vi ennå et stykke unna, sa Trevor Milton da han var på besøk i Norge og hos NLF.
I følge Milton trengs det en ordrereserve på 5000 biler i Europa før det blir interessant å eksportere Nikola til Europa. Men om det skjer lover Trevor Milton at bilen kommer - og han utelukker ikke at man vil etablere en fabrikk for bilen i Norge.
- Jeg er overbevist om at jeg kan få styret med på å bygge en fabrikk for Nikola i Norge. Det er vel på tide at også Norge får eksport og ikke bare import, påpekte Milton på møtet i NLFs lokaler

Andre krav

Hovedproblemet for Milton er at Nikola One skiller seg kraftig ut fra de lastebilene man normalt ser langs norske veier. Og da snakker vi ikke først og fremst om designet. For også teknisk er det store forskjeller i hvordan bilen er bygget opp sammenliknet med en tradisjonell Volvo eller Scania. Hovedutfordringen blir i første rekke at regelverket for lastebiler i Europa er forskjellig fra det man finner i USA. Og Norge vil følge EU i forhold til regelverket.
-  Vi ønsker ikke å innføre nasjonale unntak her i Norge. Vi følger EU i forhold til regelverk rundt lengder, vekter og spesifikasjoer på lastebiler, sier Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

- Politikerne må på banen

Hovedproblemet syntes likevel å være utfordringer knyttet til infrastruktur - selv om Milton går langt i å love at Nikola også vil sørge for at det kommer på plass dersom bilene skal eksporteres til Europa og til Norge.
- I dag er det få stasjoner for hydrogen i Norge. Vi er avhengige av å få politikerne på banen. Mange er positive til hydrogen som drivstoff, men mange er også passive. Samtidig er det viktig med ulike støtteordninger om vi skal lykkes med hydrogen, sier Inger Lise Nøstvik i Drivkraft Norge.

På veien om ett år

Allerede om ett år skal Nikola One være på veien og innen 2021 lover Milton at fabrikken skal ha full produksjon. Og til de som er skeptiske til om bilen klarer Norske forhold mener Milton at det ikke er noe problem.
- Bilen er designet for 70 tonn. Drivlinjen klarer mye mer enn det. Krefter er ikke problemet, sier Milton.
Han sier videre at intensiver for å kjøpe en Nikola One ikke i utgangspunktet vil være nødvendig. Grunnen er, i følge Milton, at bilen har svært lave driftskostnader. I USA, der drivstoffprisene allerede er lave, viser beregninger fra Nikola One at driftskostnadene reduseres med så mye som 15 prosent om man velger en Nikola One foran en tradisjonell bil.
- I Norge er prisene på drivstoff enda høyere og her er potensialet for innsparing ennå større, sa Milton.