En gammel MAN med bulgarske skilter står for seg selv. Rundt bilen myldrer det av kontrollører fra Statens Vegvesen som akkurat har stoppet bilen. Sjåføren er anmeldt og avdelingsingeniør Thore Paulsen fra Statens Vegvesen aner konturene av en stor sak.

 - Det føles godt å stoppe disse og få dem vekk fra veien, sier Paulsen, og legger til at det er første gang de har avdekket noe så grovt som dette.

For med denne bilen var virkelig alt galt. Kontrollørene fant grove brudd på kjøre og hviletid, føreren hadde ikke korrekt førerattest (YSK) og det har vært utstrakt triksing med fartsskriveren. I tillegg hadde ikke bilen kjettinger og dekkene var blankslitte.

- Bilen er registrert sent 2007. Da ble den levert med digital skriver, men i bilen vi stoppet var det en analog skriver. Her er det brutt plomber og den ene skiven som føreren hadde var feil. Det er helt umulig å vite hvor lenge han har kjørt, forteller Paulsen.

VIKITG: - Når vi stopper biler som dette, som ikke har noe på veien å gjøre, viser det at vi har en viktig jobb å gjøre, sier avdelingsingeniør Thore Paulsen i Statens vegvesen Øvre Telemark og Buskerud. (Foto: Jan Harry Svendsen) VIKITG: - Når vi stopper biler som dette, som ikke har noe på veien å gjøre, viser det at vi har en viktig jobb å gjøre, sier avdelingsingeniør Thore Paulsen i Statens vegvesen Øvre Telemark og Buskerud. (Foto: Jan Harry Svendsen)

Nå står bilen på Drammen trafikkstasjon med hjullås. Den makedonske sjåføren er anmeldt, og firmaet er anmeldt for triksing med fartsskriver. Varene som kom fra Tyskland nådde aldri frem til mottakeren i Buskerud med denne bilen.

- Dette er et skoleeksempel på et kjøretøy som ikke har noe på veien å gjøre. Det er viktig å få disse vekk fra veinettet slik at andre trafikanter kan ferdes trygt – og det viser at den jobben vi gjør er riktig og viktig, og at målrettede kontroller gir resultater, sier Paulsen.

 

BLANKSLITTE: Uten kjetting og med blankslitte dekk var denne bilen på vei til en bedrift i Buskerud. I tillegg var det tuklet med fartsskriveren og det var brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Føreren hadde heller ikke gyldig førerattest. (Foto: Jan Harry Svendsen) BLANKSLITTE: Uten kjetting og med blankslitte dekk var denne bilen på vei til en bedrift i Buskerud. I tillegg var det tuklet med fartsskriveren og det var brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Føreren hadde heller ikke gyldig førerattest. (Foto: Jan Harry Svendsen)

I alt ble det kontrollert tre tunge kjøretøyer denne dagen.

- De to første bilene vi stoppet var veldig bra. De hadde gode kjettinger og godt utstyr. Men så kom denne bilen – og den tok all tiden, avslutter Paulsen.

I kontrollen, som også tok for seg personbiler, ble det totalt stoppet 335 kjøretøy. Av disse fikk 93 skriftlig mangellapp og 12 biler fikk brukssforbud. Fire sjåfører ble anmeldt og det ble skrevet ut 16 gebyr. På det meste var rundt 30 tjenestemenn og –kvinner i sving på kontrollplassen. I tillegg til Statens vegvesen var også politi og tollvesen med på den omfattende kontrollen.