Hvem er Norsk Transportforum?

Norsk Transportforum (NT) består av TS-forum Norge, Bussbransjeforbundet og Norges Lastebileier-Forbund. Norsk Transportforum skal være en arena for å diskutere viktige og relevante saker for norsk transportnæring på vei. Norsk Transportforum sine medlemmer representerer en stor bredde av bedrifter over hele landet, som sørger for at samfunnet fungerer i det daglige.

Mange utfordringer rundt bylogistikk

Trafikksituasjonen i norske storbyer er krevende. Både mengden gods og mennesker som skal transporteres vil øke i all overskuelig framtid. Mange forskjellige grupper trafikanter «krangler» om plassen, og i tillegg skal vi kutte våre lokale utslipp og nå klimamålene satt i Parisavtalen. På toppen av det hele må det tas grep for å sikre oss mot terroraksjoner der biler har blitt brukt som våpen, med de bieffekter dette har for blant annet vareleveranser og den generelle bevegelsesfriheten. Alle er enige om at disse utfordringene må løses, men ofte ender man opp med å krangle om de enkelte virkemidler i stedet for å diskutere hvordan forskjellige interesser kan bidra til et felles mål man enes om. Norsk Transportforum ønsker derfor å sette en fot i bakken og stille følgende spørsmål både til seg selv og sine gjester: Hva er vårt bidrag for å få byen til å fungere for alle?

Flere spennende navn innen politikk og næringsliv kommer

For å sparke det hele i gang kommer Transportøkonomisk Institutt, som skal peke på hvilke utfordringer bylogistikken sliter med i dag. Etterpå gis ordet til representanter fra både politikk og næringsliv. Norsk Transportforum har sikret seg besøk av Karin Fossheim fra TØI, Terje Rognlien fra Oslopakke 3-sekretariatet, Nina Solli fra NHO, John Anders Henriksen fra Oslo Handelstands forening, Eivind Andersen fra Oslo Industri og Håndverksforening, Sven Bugge fra LUKS og Tom Terjesen fra Bussbransjeforbundet. Fra politisk hold kommer Andreas Halse (Ap) og Eirik Lae Solberg (H), begge medlemmer i Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo. Med andre ord ligger alt til rette for et innholdsrikt fagmøte.

Du kan finne mer informasjon om møtet og melde deg på her!