Hittil har kandidater kunnet søke om løyve på grunnlag av gjennomført utdanning i den videregående skolen, hos private utdanningsinstitusjoner eller på bakgrunn av en realkompetansevurdering. Slik blir det ikke over nyttår. Da kreves det at kandidatene må ta eksamen hos Statens vegvesen for å oppfylle kravet om faglig kompetanse som skal ligge til grunn for å tildele løyve. Samtidig frafalles kravet om obligatorisk opplæring.

 

De som allerede har fullført utdannelsen i videregående skole, hos godkjente fjernundervisningsinstitusjoner eller som har gjennomført realkompetansevurdering før den nye ordningen rundt eksamener trer i kraft ved årsskiftet vil fortsatt kunne søke om løyve på grunnlag av gammel ordning. Samtidig må søkeren også ha bestått eksamen for teoridelen til de relevante førerkortklassene.

 

I tillegg vil det ble innført ulike overgangsordninger. For kandidater som har fått utstedt realkompetansebevis før 1. 1. 2018 vil det være mulig å søke om løyve på grunnlag av dette beviset, men bare dersom teoridelen for førerprøven i klasse C1 eller D1 er avlagt innen 1. 1. 2018.

 

Har du tatt løyveutdanning hos Kompetanseteam Vest eller hos NKI Fjernundervisning vil du kunne søke om løyve på grunnlag av avlagt eksamen hos disse institusjonene. I tillegg må du ha avlagt teoridelen til førerprøven innen 1. januar 2019.

 

De som har fullført utdannelsen i den videregående skolen før 1. januar 2021 kan søke om løyve på bakgrunn av vitnemålet. Samtidig må teoridelen til førerprøven klasse C1 eller D1 være avlagt innen 1. januar 2021.