- Sosial dumping og kabotasje er store problemer som bransjen har slitt med i en årrekke. Det undergraver konkurranseforhold, skviser seriøse transportører ut på sidelinjen og danner grunnlaget for organisert kriminalitet. NLF har i en årrekke jobbet med å få bukt med denne typen av utfordringer som truer en sunn transportbransje. Derfor er denne avtalen svært velkommen, sier Geir A. Mo i NLF.

Norsk deltakelse

Avtalen, som går under navnet  ”Road Alliance”, ble undertegnet i Paris tirsdag denne uken. I alt åtte ministre, deriblant Ketil Solvik-Olsen (FrP) fra Norge, har satt sin signatur på avtalen som er tydelig på at man ikke kan liberalisere kabotasje ytterligere før man har sørget for at sjåførene lever under sunne sosiale forhold. I tillegg legger avtalen opp til at man skal øke trykket på kontroll og innføre lovbestemmelser som skal hindre sosial dumping slik man ser det i dag. På den måten skal man sørge for en europeisk transportbransje med like konkurransevilkår, sosiale akseptable arbeidsforhold og økt sikkerhet på veien for både sjåførene og for andre veifarende.

FORNØYD: Geir A. Mo, direktør i NLF, er fornøyd med avtalen. – Vi har jobbet lenge med nettopp disse problemene, og denne avtalen er derfor svært velkommen, sier Mo. (Foto: Stig Odenrud) FORNØYD: Geir A. Mo, direktør i NLF, er fornøyd med avtalen. – Vi har jobbet lenge med nettopp disse problemene, og denne avtalen er derfor svært velkommen, sier Mo. (Foto: Stig Odenrud)

- Viktig samarbeid

Avtalen går langt i å sørge for et styrket europeisk samarbeid for å avdekke sosial dumping og ulovlig kabotasje, blant annet gjennom å styrke samarbeidet mellom nasjonale myndigheter blant landene som har undertegnet avtalen. I tillegg legger man opp til at både ECR (Euro Contrôle Route) og TISPOL (European Traffic Police Network), skal få større innflytelse og økte fullmakter i forhold til å samarbeide å jobbe mot sosial dumping og organisert transportkriminalitet.

- NLF har lenge jobbet med å få på plass et transportpoliti i Norge hvor de ulike myndighetene jobber tettere sammen. Nå ser vi at man får dette til i EU og jeg tror at dette er den rette veien å gå. Skal man få bukt med disse problemene nytter det ikke å jobbe alene. Man må utveksle informasjon og samarbeide, akkurat som denne avtalen legger opp til, sier Mo.

- Bidrar til sosial dumping

Under et møte i Brüssel i forrige uke pekte EU-kommisæren for transport, Violetta Bulc, på problemene knyttet til ”postboksselskaper”. Hun mener denne typen av selskaper til en stor grad bidrar til sosial dumping. Nettopp denne typen av selskaper ønsker man å komme til livs med denne avtalen. Det samme gjelder juks med kjøre- og hviletid. Felles for begge områdene er at de krever solid samarbeid over landegrensene for å avdekkes, noe denne avtalen åpner for.

- Stort fremskritt

Også Erik Østergaard, som er administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd er fornøyd med avtalen som ble undertegnet i Paris tirsdag.

- Dette intiativet flukter fint med det DTL og NLA har sagt i årevis, og jeg er ikke redd for å å si at denne avtalen skyldes godt arbeid i en årrekke fra en rekke transport- og arbeidsgiverorganisasjoner. Denne avtalen gir grunnlag for håp og optimisme i en hardt presset bransje, sier Østergaard.