Violetta Bulc, som er EUs kommissær for transport, vil – etter påtrykk fra bransjen - legge inn et nytt gir for å tette både kjente og ukjente smutthull som lenge har blitt utnyttet av lavprisaktører på Europamarkedet.

Dette kom frem på et møte i Brüssel nylig, hvor også NLF deltok sammen med sine samarbeidsorganisasjoner. På møtet sa Bulc at såkalte postboksselskaper som underbetaler sjåfører er et problem og at de i stor grad bidrar til sosial dumping.

Foreslår minstelønn for sjåfører i hele Europa

Dette vil Bulc nå til livs. På møtet sa kommissæren at hun ikke vil liberalisere EU-direktivet som omhandler kabotasje ytterligere. I tillegg vil hun stramme inn kontrollrutinene for på den måten å avsløre sosial dumping. Hun tar også til orde for å jobbe med et lovforslag der alle sjåfører som kjører i unionen omfattes av regler som regulerer minstelønn.

Les også: This is your minimum wage in Norway