Fra og med søndag 1. oktober blir det store endringer i hovedstadens bomring. Fra dagens ordning med en enkel sum for henholdsvis lette og tunge kjøretøy, samt fritak for nullutslippskjøretøy, til innføring av to nye betalingsprinsipper:

Miljødifferensiering

For tunge kjøretøy som tilfredsstiller utslippskravene i Euro VI, blir grunntaksten 102 kroner.

Tunge kjøretøy med eldre renseteknologi (Euro V og eldre) må betale 163 kroner.

Ladbare hybrider over 3,5 tonn betaler Euro VI-takst, altså 102 kroner.

Nullutslippskjøretøy over 3,5 tonn er fritatt bomavgift.

Tidsdifferensiering

Også kalt rushtidsavgift eller trengselsavgift.

Gjelder hverdager fra 06:30-09:00 og 15:00-17:00 (unntatt juli).

For alle kjøretøy over 3,5 tonn er rushtidsavgiften på 30 kroner.

Eksempler:

Kjører du inn til Oslo med en eldre lastebil uten Euro VI-teknologi i rushtiden, vil du betale 163 + 30 kroner, totalt 193 kroner.

Kjører du inn til Oslo med en Euro VI-lastebil utenfor rushtiden, betaler du kun 102 kroner.

NB: Priseksemplene og satsene over gjelder kun Oslo-ringen og inkluderer ikke Bærumssnittet, som økes til 54 kroner for alle tunge kjøretøy.

Ikke lavutslippssoner enda

Forslaget om lavutslippssoner med egne gebyr i tillegg til øvrige bomsatser, er fortsatt til behandling og vil, dersom det vedtas, tidligst innføres vinteren 2018. Her har NLF spilt inn flere forslag til endringer. Flere detaljer rundt dette kommer etter hvert.

Les også: Euro VI-lastebilene renser lufta