NLFs årlige Transportkonferanse går av stabelen 19. – 20. januar 2018 på Holmen Fjordhotell i Asker. Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim har bekreftet sin deltagelse. Hun skal rette blikket mot de kriminelle og useriøse aktørene og hva Arbeidstilsynet sammen med andre kontrolletater gjør for å rydde opp i bransjen. Vi tror det offentlige har et forbedringspotensial, og spørsmålet er om løsningen på utfordringene er et tettere samarbeid mellom aktørene.

I tillegg til Vollheim kommer også en rekke andre politikere og beslutningstakere til Konferansen.

- Vi kan love en svært spennende konferanse der vi setter søkelyset på fremtidens transportnæring, sier direktør Geir A. Mo i NLF.

For påmelding - klikk her!