Fra og med 1. januar 2018 kreves det en garantisum tilsvarende 9000 euro, eller 84000 kroner for det første løyvet. Påfølgende løyver krever en garanti tilsvarende 5000 euro eller 47000 kroner.

Kommer søknaden om løyve inn før 1. januar 2018, og dersom søknaden er komplett, følger garantisummene gjeldende sum på søketidspunktet. I disse tilfellene er det garantisummene for 2017 som legges til grunn.

Garantisummen for 2017 var 81000 kroner for første løyve og 45000 kroner for påfølgende løyver.

Ut i fra tabellen over historiske garantisummer har summene vært relativt stabile. I perioden fra 2000 til 2004 var garantisummen for første løyve 75000 kroner, eller 9000 kroner lavere enn hva den blir i 2018.

År          Første løyve           Påfølgende løyve 
2017          81 000 kr          45 000 kr
2016          85 000 kr          47 000 kr
2015          73 000 kr          41 000 kr
2010-2014          77 000 kr          43 000 kr
2005-2009          75 000 kr          42 000 kr
2000-2004          75 000 kr          42 000 kr