Vi møter Jan Hellestøl på Esso-stasjonen han driver i Lyngdal vest for Kristiansand. Permene står sirlig ordnet og pulten på kontoret er ryddig. Slik driver han også M.O Transport. I alt 8 varebiler har han. Alle går på Sør- og Vestlandet - i en bransje Hellestøl er opptatt av å løfte.

- For mange driver i gråsonen i denne bransjen. Det er et problem. Fordi det ikke er noen regulering kan hvem som helst kjøpe seg en gammel Sprinter og sette i gang. Slik kan det ikke være, sier Hellestøl.

 

- Koster

M.O Transport har skrivere i alle bilene enten de er 3,5 eller 5 tonn.

- Kobler du en tilhenger til en varebil på 3,5 tonn må du bruke skriver og følge reglene i forhold til kjøre- og hviletid. Vi har skriver i alle våre biler og følger reglene. Det koster mye og i de fleste tilfellene er ikke transportkjøper villig til å betale en høyere pris, sier Hellestøl.

Til tross for at mange av konkurrentene ikke er like nøye på å følge regelverket er Hellestøl overbevist om at det er den eneste veien å gå.

- Det koster mye å være seriøs, men vi som bransje har ikke noe valg. Vi må få vekk de som opererer i gråsonene. Det er den eneste måten å heve varebilbransjen på, forklarer han.

 

- Transportkjøper har et ansvar

Først og fremst håper Hellestøl at alle som driver med godstransport i næring blir løyvepliktige.

- Her ligger nøkkelen. Får vi løyveplikt forsvinner mange av de useriøse aktørene samtidig som hele renommeet til bransjen bedres. Samtidig må også transportkjøper ta et ansvar og bestille transport fra de som driver seriøst med varebil.

Hellestøl etterlyser også flere kontroller fra Vegvesenet side.

- Vi må få flere kontroller og det må bli en strengere håndheving av regelverket. Mange spekulerer i dag i å bryte regelverket fordi sjansen for å bli stoppet er liten og reaksjonene er milde.

 

Støtter forslagene i EUs veipakke

- Det koster mye å drive slik vi gjør. Men skal vi være ryddige må vi være ryddige, sier Hellestøl.

Han ønsker forslaget fra EU velkomment. I EUs Veipakke, som ble lagt frem før sommeren, er det forslag til strengere regler for varebiler og for å etablere transportselskaper som bruker varebil som transportmiddel.
- Det ønsker jeg velkommen. Jeg tror også at mange av våre oppdragsgivere etterspør seriøsitet. Vi får mange tilbakemeldinger fra våre kunder som setter pris på at vi driver seriøst og ansvarlig, sier Hellestøl.
For selv om det koster å drive etter boka og følge lover og regler er vel nettop M. O Transport beviset på at det er mulig - også i en del av bransjen der det foregår mye snusk i skyggene. 

SYNLIGE: Bilene fra M.O Transport er synlige i trafikkbildet. SYNLIGE: Bilene fra M.O Transport er synlige i trafikkbildet.