Truckers Guide er Statens vegvesens bud på å hjelpe utenlandske sjåfører i Norge - men publikasjonen inneholder også nyttige tips og råd for norske sjåfører. I år kommer den i tre nye språk og dermed publiseres den på totalt ti ulike språk.

I Truckers Guide får man tips og råd om alt fra faktastoff om Norge til råd om kjøring på glatte veger og kjøring i tunnel pluss relevante lover og regler. Den er nedlastbar via Statens vegvesens nettsider eller man kan få fatt i den på kontrollstasjoner og på trafikkstasjoner. Truckers Guide kan også bestilles ved å sende en e-post til blankett@vegvesen.no.

Tidligere har den vært utgitt på totalt syv språk, men nytt av året er at den foruten å utgis på norsk, engelsk, tysk, polsk, litauisk, finsk og russisk nå også kommer med rumensk, bulgarsk og kroatisk oversettelse.

Mot slutten av fjoråret ble kampanjen Mamma presenterer lansert. I denne kampanjen, hvor NLF var sterkt involvert, ble det satt søkelys på hva man som utenlandsk lastebilsjåfør har krav på når man jobber i Norge og hvordan man kan kjøre slik at at sikkerheten ivaretaes.