Statistisk sentralbyrå (SSB) lanserte denne uken ferske tall knyttet til godstransport med norske lastebiler. De viser en negativ utvikling i transportarbeid målt i tonnkilometer i samtlige kategorier.

For nasjonal leie- og egentransport er nedgangen totalt sett på 9,6 prosent fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.

Faksimile: SSB Faksimile: SSB

Rekordhøy tomkjøring

Samtidig viser statistikken også en negativ utvikling knyttet til andelen tomkjøring. Mens det i hele 2015 ble innrapportert en rekordlav tomkjøringsandel på bare 24,6 prosent, har både første, andre og tredje kvartaler i 2016 vist mer enn 27 prosent. Det siste innrapporterte kvartalet viste en tomkjøringsandel på 28,8 prosent - dette er det høyeste tallet som er målt ved tomkjøring de siste årene.

NLF-direktør Geir A. Mo tror den økte tomkjøringen ved norske lastebiler er knyttet direkte til økt internasjonal konkurranse. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo tror den økte tomkjøringen ved norske lastebiler er knyttet direkte til økt internasjonal konkurranse. Foto: NLF

Negativ miljøeffekt

Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo setter SSB-funnene i en større sammenheng, hvor økt konkurranse fra internasjonale aktører har negativ miljøeffekt fordi de norske lastebilene oftere kjører tomme nå enn tidligere.

- Det er ingen tvil om at statistikken reflekterer konkurransebildet vi ser ute på veiene.

Han viser til NLFs ferskeste konjunkturundersøkelse som peker på en urovekkende utvikling knyttet til kabotasje.

- Nå er det ikke lenger bare langtransportører som merker presset fra utenlandske konkurrenter. Også transportsentralene melder i fra om flere tapte oppdrag som følge av økt kabotasje. Denne andelen er tredoblet på bare ett år, forteller Mo.

Les hele SSB-rapporten her