- Vi ønsker å bidra med all den kompetansen vi har til å redusere risikoen for flere angrep der kjøretøy blir brukt som våpen. Alle gode tekniske løsninger vil bli vurdert og i utviklingen av disse er det ekstra viktig med et godt samspill mellom myndigheter, produsentene og partene i arbeidslivet. Det er også viktig å være tydelig på at vi må unngå løsninger som setter yrkessjåfører i ekstra fare, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Deltakerne på møtet var NLF, NTF, YTF, NHO-LT, NHO Transport, Scania, Volvo, Mercedes, Man, samt representanter fra Justisdepartementet, Politidirektoratet og Vegdirektoratet.

Under møtet la NLF-direktør Geir A. Mo frem et forslag om å utarbeide en felles rutinebeskrivelse for å redusere terrorrisiko. Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet Under møtet la NLF-direktør Geir A. Mo frem et forslag om å utarbeide en felles rutinebeskrivelse for å redusere terrorrisiko. Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet

Tar initiativ til felles rutinebeskrivelse

Samferdselsministeren tok til orde for at de deltakende aktørene arbeider videre med sikte på å utvikle rutiner og veiledere som kan implementeres i næringen. NLF ble av statsråden bedt om å ta initiativ til videre samtaler på tvers av organisasjonene i dette arbeidet.

- Det eksisterer allerede i dag både i NLF og andre organisasjoner gode rutiner for å hindre ran og vold. Disse kan også passe godt til å redusere risikoen for at lastebiler blir brukt som terrorvirkemiddel, sier Mo.

Les også: - Terror er et samfunnsproblem, ikke et lastebilproblem