- Transportkompetanse har hatt en formidabel vekst og utvikling siden starten, men det har også vært tøffe år i 2015 og i begynnelsen av 2016. Da tok vi grep og rigget selskapet til å møte fremtidens utfordringer.

- Bransjen er godt rustet
Daglig leder Svein Ove Vetrhus kan se tilbake på en eventyrlig reise. I dag er Transportkompetanse et landsdekkende kompetansesenter for transport. Hvert år videreutdanner de sjåfører, ledere og andre innen transportfaget slik at de får en bedre arbeidsdag og slik at de kan møte fremtidens utfordringer.
- Jeg tror transportbransjen i Norge er godt rustet i forhold til å møte de utfordringene vi vet kommer. De har viljen til å få det til og de har allerede tatt mange grep for å forberede seg, sier Vetrhus.
Han ser lyst på de neste til årene og mener nøkkelen ligger i å skape innovative og gode produkter sammen med kundene der kvalitet hele tiden er det sentrale.
- I årene som kommer vil mange tvinges til å tenke nytt og bli mer effektive. Jeg tror vi vil se en større grad av tverrfaglig samarbeid og vi vil se en bransje som ytterligere profesjonaliserer seg.

- Økende godsmengde
Selve feiringen av 10-års jubileet var i Haugesund og gjestelisten var i høyeste grad prominent. Vegdirektør, Terje Moe Gustavsen, slo fast at befolkningsveksten her til lands også vil føre til en stor vekst i godstransporten. En vekst som til en stor grad kommer på vei. I sitt innlegg pekte Gustavsen også på kabotasje som en utfordring for de som er kontrollerende instans og han mener nullvisjonen er mulig å oppnå gjennom teknologiutvikling.
Også NLFs direktør, Geir A. Mo, understreket at transportveksten til en stor grad vil komme på vei. I tillegg benyttet han anledningen til å informere om Fair Transport, som er NLFs våpen i kampen mot useriøse aktører i bransjen.
- Markeringen av jubileet ble en stor suksess med mange gjester som var fornøyde med opplegget. Nå er det bare å se fremover på de neste ti årene – som jeg ser lyst på, avslutter Vetrhus.