– Vegvesenet må sette en fot i bakken og vurdere formuleringer i kontraktsmalene med tanke på  regionreformen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Sams vegadministrasjon opphører

– Jeg er klar over at dette skaper stress  både for entreprenørene som skal regne på sine tilbud – og for oss i Statens vegvesen. Men vi må se på formuleringer slik at det ikke oppstår unødvendige komplikasjoner ved eventuell overdragelse av kontraktene til ny organisasjon i 2020.

Sandvin lover imidertid at Statens vegvesen skal rekke å inngå nye kontrakter med virkning fra neste høst, til tross for at man nå setter driftskontraktene på vent.

- Regionreformen medfører at ordningen med sams vegadministrasjon opphører. Det betyr blant annet at fylkeskommunene overtar oppgaver Vegvesenet nå utfører for dem. En av oppgavene Vegvesenet utfører gjennom sams vegadministrasjon er å administrere driftskontrakter på vegne av fylkeskommunene, sier Sandvin.

Anbudskonkurranser må avlyses

Sandvin peker på at ingen i dag vet hva de praktiske konsekvensene av regionreformen blir.

– Vi har nettopp fått et utredningsoppdrag fra Samferdselsdepartementet. Akkurat nå er situasjonen slik at vi må ta høyde for ulike alternativer. Vi må ha driftskonktrakter, vi må drive virksomheten uten stans, samtidig som arbeidet med regionreformen pågår, sier Sandvin.

Konsekvensen er altså at anbudskonkurranser som er i markedet må avlyses og konkurranser som er planlagt må settes på vent inntil det kommer en avklaring.

Driftskontraktene løper i fem år. Statens vegvesen må avklare hvordan kontrakter som inngås i 2018 skal følges opp for henholdsvis riksveg og fylkesveg når regionreformen gjennomføres.