I utgangspunktet forelå en løsning som ville ha medført store vektbegrensninger for lastebiler på omkjøringstraseen over Breviksbrua. Årsaken var et bredt gang- og sykkelfelt på den ene siden av brua som førte til asymmetrisk vektbelastning.

Vegvesenet går for NLFs løsning

NLFs forslag var å redusere gang- og sykkelfeltet over broa noe, og på den måten oppnå symmetrisk vektbelastning. Dette, i kombinasjon med lett forsterkning av konstruksjonen, vil kunne sikre tungtransportens fremkommelighet ved å sørge for at Breviksbrua igjen kan tillate 60 tonn totalvekt og 10 tonns akseltrykk i begge kjøreretninger. Etter møter med Statens vegvesen ble det vedtatt at myndighetene vil gå for den foreslåtte løsningen.

- Området for gående og syklende blir da smalere enn i dag, men det tilpasses så godt som mulig for å sikre de myke trafikantene. Med to sentriske felt over brua vil all tungtrafikk kunne nytte denne omkjøringsvegen, sier regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Da Vegvesenet inviterte til møte for å få innspill var NLF godt representert. Både fylkesleder Ragnhild Berg, regionsjef Olav Vefald og administrerende direktør Geir A. Mo møtte opp for å fremme NLFs syn. Foto: Knut Gravråk Da Vegvesenet inviterte til møte for å få innspill var NLF godt representert. Både fylkesleder Ragnhild Berg, regionsjef Olav Vefald og administrerende direktør Geir A. Mo møtte opp for å fremme NLFs syn. Foto: Knut Gravråk

Her er stengingsplanen:

E18 blir stengt mellom kryss 51 i nord og kryss 52 i sør. Omkjøringsvegen er rv.354. Omkjøringen er skiltet. For å unngå overbelastning på lokalvegnettet er det under bygging en egen av- og påkjøringsrampe på Rugtvedt, slik at trafikken blir ledet direkte til og fra E18 og Høgenheitunnelen.

På grunn av byggingen av denne rampen, vil Høgenheitunnelen bli stengt mellom 18. og 21. april. Tunnelen åpner igjen samtidig med at E18 stenger. Det er noen restriksjoner på denne omkjøringsvegen. Største høyde på Høgenheitunnelen på rv. 354, er etter oppgraderingen 4,20 meter. 

Godkjent for modulvogntog

Med sentrisk kjøremønster vil den nå være klassifisert i BK 10/60, altså 10 tonns aksellast og 60 tonn totalvekt. Dette gjør at omkjøringsvegen også vil være godkjent for modulvogntog. Kjøretøy som ikke kan kjøre over Breviksbrua må bruke omkjøringsvegen om fv. 353 og fv.356. Dette kan også være en alternativ rute. Avkjøring på E18 fra sør, blir da kryss 52. Fra nord blir det avkjøring i kryss 50 på E18, her er det også en høydebegrensning på 4,40 meter. Denne omkjøringsvegen er ikke tillatt for modulvogn i noen retning.

Alternativ rute

For trafikk som kjører over lange strekninger, er det også en alternativ rute: Fra sør kan trafikken svinge av E18 og inn på fv. 38 i kryss 55 ved Kragerø. Herfra følges fv. 38 til kryss med fv. 356 til Porsgrunn og derfra enten ut på E18 eller videre på fv.32 til kryss 30 ved Island i Vestfold.

Les også: Viktig NLF-seier i Telemark