Vegdirektoratet har gjennomgått brannrutinene i Oslofjordtunnelen og tatt imot innspill fra blant andre NLF til hvordan sikkerheten kan styrkes på kort sikt. Flere konkrete tiltak blir nå iverksatt. Ett av disse er umiddelbar stenging med bom når alarmen går, noe som ikke skjedde i dette tilfellet.

Her er hendelseforløpet iht. Vegtrafikksentralens logg:

  • Kl 17:50:40 – lastebilen stanser (automatisk alarm aktiveres etter ca 7 sekunder)
  • Kl 17:51:35 – Vegtrafikksentralen stenger tunnelen, bom er enda ikke gått ned
  • Kl 17:51:52 – 7 kjøretøy kjører inn i tunnelen fra Verpen mot rødt lys – bom er på veg ned, men blir stående og «hakke» da sensor i bakken detekterer at det er kjøretøy under bommen. 2 av bilene må sågar svinge utenom bommen for å komme inn i tunnelen

NLFs fagsjef for tekniske spørsmål, Dag Nordvik, har spilt inn flere forslag til Vegdirektoratet som kan bidra til å styrke sikkerheten i Oslofjordtunnelen. Foto: Stein Inge Stølen NLFs fagsjef for tekniske spørsmål, Dag Nordvik, har spilt inn flere forslag til Vegdirektoratet som kan bidra til å styrke sikkerheten i Oslofjordtunnelen. Foto: Stein Inge Stølen

Jevnlige møter med Vegdirektoratet

- Vi har lagt frem en rekke forslag til hvordan en kan ivareta trafikantenes sikkerhet i tunnelen på en bedre måte i tiden som kommer. Vi har fått gehør for flere av disse, forklarer NLFs fagsjef for tekniske spørsmål, Dag Nordvik.

Han har deltatt i flere møter med myndighetene hvor risikopotensialet ved ferdsel med tunge kjøretøy i undersjøiske tunneler har blitt drøftet, og hvor konkrete tiltak rundt Oslofjordtunnelen har vært målet.

Her er noen av NLF-forslagene som nå vil bli gjennomført:

  • Flere kontroller av tunge kjøretøy på strekningene mot tunnelen, lastebiler i dårlig teknisk stand kan nektes adgang
  • Avstandskrav mellom tungbiler på 100 meter
  • Tungbergningsbil blir stasjonert på Hurumsiden på dagtid
  • Termisk kamerakontroll av kjøretøyer i tunnelen

Skeptisk til ADR-forbud

En av vedtakene fra Vegdirektoratets side er NLF derimot ikke like fornøyd med.

- Det foreslås helstenging for lastebiler med farlig gods, såkalte ADR-biler. Ikke fordi de har en høyere ulykkesrisiko, men på grunn av skadepotensialet hvis uhellet først skulle være ute. Vi forstår tankegangen, men det vil i praksis være veldig vanskelig å definere hvilke ADR-biler som utgjør en risiko siden det finnes så mange forskjellige klassifiseringer, forklarer Nordvik. Han har påpekt disse utfordringene ovenfor Vegdirektoratet.

Les også:  Undersjøiske tunneler og lastebiler: Katastrofepotensial