Bakgrunnen for forslaget er en pågående rettsak mellom det belgiske transportfirmaet Vaditrans VBVA og den belgiske stat.

- Vi har lenge visst at reglene er tydelige her. Men vi har så langt ikke sett en rettsak bli prøvd på EU-nivå. Hvis generaladvokatens forslag blir fulgt, vil vi kunne se ringvirkninger av dette også i norske saker, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Geir A. Mo håper generaladvokatens innstilling blir tatt til følge. Foto: NLF Geir A. Mo håper generaladvokatens innstilling blir tatt til følge. Foto: NLF

Opptil 30 000 Euro og ett års fengsel

Bakgrunnen er at den belgiske staten ba EU-domstolen om å fortolke reglene knyttet til kjøre- og hviletid, som står i sentrum av striden med transportselskapet Vaditrans. Generaladvokaten slår fast i sin innstilling at ukehvilen ikke skal avholdes i lastebilen, og at brudd på reglene etter belgisk lov skal straffes med 1 800 Euro. I Frankrike er satsene 1 500 Euro for enkeltbrudd, og opptil 30 000 Euro og ett års fengsel ved grovere tilfeller.

- Hvis innstillingen tas til følge og dette også blir domstolens endelige avgjørelse, så kan dette sees som et oppgjør med bruken av førerhuset som hotellrom. Det stikker kjepper i hjulene for selskapene som lar sjåførene henge på rasteplasser i ukevis mens de venter på oppdrag, forteller administrerende direktør i DTL, NLFs danske motstykke, Erik Østergaard.

Generaladvokaten er medlem av EU-domstolen og kommer i hver sak med en innstilling EU-dommerne. Denne gir som oftest en sterk indikasjon på hva domsavsigelsen vil bli.

Administrerende direktør i DTL Erik Østergaard, her sammen med EUs kommissær for transport, Violetta Bulc. Foto: John Larsen / DTL Administrerende direktør i DTL Erik Østergaard, her sammen med EUs kommissær for transport, Violetta Bulc. Foto: John Larsen / DTL

Klikk her for å lese innstillingen (på dansk).