NLF starter transportåret 2018 med å sette søkelyset på hva som skal til for å skape en konkurransedyktig næring i årene fremover. Hva vil politikere gjøre? Får Solvik-Olsen gjennomslag for sine visjonære planer i Stortinget – eller blir de torpedert?
Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet, Ivar Odnes i Senterpartiet, Helge Orten i Høyre og Arne Nevra i SV - alle fra transportkomiteen på Stortinget - kommer, sammen med flere andre sentrale politikere, for å diskutere regjeringens samferdselspolitikk de neste årene. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er også invitert til konferansen.

Nye kabotasjeregler
Etter at forslaget til ny veipakke ble lagt frem tidligere i år har bekymringen vært stor i forhold til om det innebærer et fullstendig frislipp av kabotasje her til lands. Kan regelendringene fra Brüssel være den største trusselen mot vår næring noensinne? Vi tar debatten og hvordan vi skal møte de nye reglene dersom de blir innført slik de nå er lagt frem. Med oss på konferansen er vår egen Brüsseldirektør, Søren Larsen.
I tillegg ser vi på hvordan de nye personvernreglene fra EU vil påvirke våre medlemsbedrifter og hvilke konsekvenser de får. 

Nye Veier
Et av Europas største transportselskaper kommer for å fortelle om hvordan de driver og hvilke planer de har for fremtiden. I tillegg dukker flere av bransjens viktigste premissgivere opp for å dele hvordan de tror fremtiden vil se ut for alle oss som driver med transport. Ingrid Dahl Hovland, som er administrerende direktør for Nye Veier AS kommer til konferansen og forteller om hvordan Nye Veier tenker rundt infrastruktur, digitalisering, hvileplasser og bæreevne. Vi skal også diskutere behovet - og mulighetene - for å øke totalvektene på norske veier.
Miljøutfordringene glemmer vi heller ikke. De største lastebilimportørene "braker" sammen til debatt om hvordan de skal møte dramatiske kutt i CO2 utslipp. Har de en plan? Eller overlater de alt til Trevor Milton og Elon Musk.

Idyllisk
Holmen Fjordhotell i Asker ligger idyllisk til og byr på fantastiske tilbud og omgivelser – og for ledsagerne frister hotellet både med spa, fitness og velværebehandlinger. For de handlelystne arrangeres det busstur til Sandvika Storsenter som er ett av Norges største handlesenter med over 200 butikker. Her finner man også flere spisesteder.

Klikk her for påmelding