Under en kontrollsituasjon sluses alle tunge kjøretøy innom Vegvesenets kontrollområde. Deretter foretar inspektørene en løpende vurdering av hvilke kjøretøy som bør tas ut for grundig kontroll. Dette er basert på erfaring og er en viktig del av kontrollprosessen.

- Vi ønsker å bli flinkere på å ta de useriøse aktørene. Da må vi også prioritere tidsbruken under kontrollene riktig, forteller kontrolleder Bjørn Uno Rogneby.

Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby mener det er synd at ikke alle kjøretøy som vurderes blir synliggjort i statistikkene. Foto: Stein Inge Stølen Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby mener det er synd at ikke alle kjøretøy som vurderes blir synliggjort i statistikkene. Foto: Stein Inge Stølen

Oppfyller ikke statistikk-kriteriene

På Jessheim kontrollstasjon er vi vitne til en storbilkontroll og ser sluseprosessen i praksis. Der kommer det inn en relativt lik andel norske og utenlandske vogntog, som igjen inspektørene vurderer for utvidet kontroll. Noen får bare en rask sjekk idet de passerer vekta, mens andre får undersøkt både førerdokumenter, dekk, obligatorisk vinterutstyr, bombrikke og utskrift av kjøre- og hviletid. En slik overflatesjekk tar gjerne fem minutter, men oppfyller likevel ikke kriteriene for å kalles et ”kontrollert kjøretøy”.

Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby synes det er problematisk at store deler av arbeidet ikke blir loggført.

- Det er litt synd. Vi gjør jo vurderinger av mange lastebiler som aldri havner i statistikkene. 

En full sjekk tar gjerne et kvarter eller mer, og det er tid som kontrollørene ikke ønsker å bruke på ryddige transportører.

På dette polske vogntoget fant Rogneby ingen feil. Den føres opp i statistikkene som et kontrollert kjøretøy uten mangler. Samtidig har flere norske lastebiler blitt vinket forbi uten å bli ført opp noe sted. Foto: Stein Inge Stølen På dette polske vogntoget fant Rogneby ingen feil. Den føres opp i statistikkene som et kontrollert kjøretøy uten mangler. Samtidig har flere norske lastebiler blitt vinket forbi uten å bli ført opp noe sted. Foto: Stein Inge Stølen

- Må registrere alle

- Det er vår mening at alle undersøkelser, store som små, forteller inspektøren noe om tilstanden på det aktuelle kjøretøyet, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Praksisen hvor kun kjøretøy som tas ut til grundig kontroll statistikkføres, karakteriserer han som svært uheldig.

- I det minste må det være mulig å registrere hvor mange kjøretøy som totalt sluses gjennom kontrollplassen slik at vi får et mer helhetlig bilde.

Les også: - Statistikkene viser ikke helheten