Delindeksene for reparasjon og drivstoff gikk opp, mens delindeksen for kapitalkostnader gikk ned. Øvrige delindekser var uendret.

De siste tolv månedene har de totale kostnadene (uten ferge/bom) gått opp 4,0 prosent.

Den siste måneden gikk konsumprisindeksen opp 0,6 prosent, og det siste året gikk den opp 1,6 prosent.

Detaljert informasjon fås ved å abonnere på det månedlige indeksheftet som utgis av Norges Lastebileier-Forbund i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. For medlemmer av NLF er deler av denne statistikken tilgjengelig på lukket medlemsområde.

Forespørsel om abonnement rettes til:

Christian Myrstad

Telefon: 415 44 100

E-post: cm@lastebil.no