- Jeg er bekymret for at det skal skje en ulykke. Vi kan ikke ha de på denne måten, sier regionssjef i Region 5 Jan Ove Halsøy etter at han i slutten av november var med på en test av det nye lys- og datanlegget der biler automatisk velges ut til kontroll.

 

Fortsatt under testing

Det nye anlegget i Bergen, som hittil har hatt en prislapp på over 20 millioner kroner, er fremdeles i en testfase.

Men i følge Halsøy er anlegget så dårlig at han ikke kan anbefale at man iverksetter flere tester før anlegget er utbedret.

- Vi mener at anlegget med de tilførselsveiene som er der i dag, ikke tilfredsstiller krav til inn- og utkjøring fra anlegget sett i et HMS perspektiv, sier Halsøy.

 

TRAFIKKFARLIG: Flere steder må tungbilene forbi skoler, innkjøringer til boligfelt og forbi gangfelt. Veien på bildet er innkjøringen til det som skal bli en av Norges mest avanserte trafikkstasjoner. TRAFIKKFARLIG: Flere steder må tungbilene forbi skoler, innkjøringer til boligfelt og forbi gangfelt. Veien på bildet er innkjøringen til det som skal bli en av Norges mest avanserte trafikkstasjoner.

Trangt

Han peker på flere problemområder knyttet til anlegget.

- Infrastrukturen til og fra anlegget er ikke god. På enkelte steder er den trafikkfarlig og tunge kjøretøy må forbi både innkjørselsveier til boligfelt og fotgjengeroverganger før de når frem til stasjonen hvor de skal kontrolleres. Vi frykter for at det kan skje alvorlige ulykker, sier Halsøy.

- Flere steder er det også for trangt til at flere vogntog kan møte hverandre. Resultatet kan bli at de blir nødt til å rygge, noe som vi føre til farlige situasjoner. I tillegg deles avkjøringen inn til stasjonen med flere andre næringsvirksomheter som Skeidar og et bobilsenter. Her vil det blandes både personbiler og vogntog, forklarer Halsøy.

Et annet problem er avkjøringen fra E39 for de som kommer fra Bergen.

- Her ender avkjøringen i en rundkjøring med mye trafikk. I tillegg er bakken opp fra E39 bratt. Her vil vi oppleve at tunge vogntog kommer til å kjøre seg fast, sier Halsøy.

 

Norges smarteste

Anlegget i Bergen er allerede flagget høyt, og det skal bli Norges ”smarteste” trafikkstasjon. Det nye lys- og dataanlegget for utvelgelse av biler til kontroll skal effektivisere kontrollrutinene ved at det sender biler som historisk sett har alt på stell videre.

- Anlegget er imponerende nok, og det nye anlegget vil gi fordeler, men slik det er nå kan det ikke være. Til det er potensialet for ulykker for stort, sier Halsøy.

NLF har forsøkt å nå Statens vegvesen for en kommentar, men har ikke lykkes.