- Vi vet at det har forekommet juks hvor blant annet et førerkort klasse B har blitt utvidet til å dekke tyngre kjøretøyklasser, uten at det er avlagt teoriprøve eller praktisk prøve. Dette er ikke lenger teknisk mulig, men vi undersøker alle førerkort utstedt før 1. september 2014 for å se om noen av disse er utstedt på feilaktig grunnlag, forteller Bodil Dreyer, direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet.

Internrevisjonen i Statens vegvesen har gransket ulike sider av den såkalte Olsen Bil-saken, hvor det mistenkes at en ansatt ved Vegvesenets trafikkstasjon i Arendal har utnyttet huller i systemet og utstedt offisielle førerkort til personer som ikke har avlagt verken teori- eller praktisk prøve.

Ikke mulig i dag

Før 1. september 2014 måtte saksbehandlerne ved trafikkstasjonene selv legge opplysninger fra en rekke sidesystemer inn i motorvogn- og førerkortregisteret Autosys. Det var ingen automatisk kontroll av opplysningene, og ifølge internrevisjonens rapport var det derfor mulig å utstede førerkort uten at teoretisk og praktisk prøve var bestått.

- Nå er systemene lagt om slik at det ikke lenger er praktisk gjennomførbart å utstede førerkort på feilaktig grunnlag, forteller Dreyer.

Les også: Flere sjåfører tatt med falske førerkort