- Bilen som stod fast i Saltdal i fire dager er nok et eksempel på hvor galt det kan gå når man lar pris og ikke ansvar diktere valg av transport. Det er på tide at transportkjøpere setter krav til transporten de kjøper, sier Geir A. Mo som er direktør i NLF. Han mener bilen i Saltdal føyer seg inn i rekken av eksempler der transportkjøper helt åpenbart ser bort fra sitt ansvar når de kjøper transport.

I fire dager stod den polske traileren, som kjørte for Elkem Salten, fast i Saltdal fordi selskapet som eier lastebilen ikke ville betale for berging.

- Det er Elkem sentralt som fremforhandler denne typen avtaler og jeg har ikke detaljkunnskap om denne avtalen spesielt. Elkem har visse grunnprinsipper for kjøp av transporttjenester, en av dem er pris som er viktig i en slik forhandling, sier Verkssjef Ove Sørdahl hos Elkem Salten.

 

Visste ikke

Han syntes det er vanskelig å kommentere denne saken spesielt.

- Bilen var hos oss og den ble sjekket. Alt var i orden med dekk og med kjettinger. Vi kan ikke nekte å ta imot en bil bare fordi den er utenlandsk. Vi er nøye med biler som kommer inn til oss og vi er nøye med at de følger de normene vi har satt. Det har forekommet at vi har bortvist biler som ikke oppfyller våre krav, forklarer Sørdahl.

- Jeg ser ikke at vi kunne gjort noe annerledes i denne saken. Vi visste ikke at bilen stod fast. Hadde vi visst det ville vi selvsagt grepet inn – også fordi vi har et ansvar ovenfor våre kunder, sier Sørdahl.

ELKEM SALTEN: Det var fra denne fabrikken i Salten transporten gikk ut fra. Bare noen mil avgårde kjørte vogntoget seg fast og ble stående i fire døgn fordi transportselskapet nektet å betale for berging. Imens måtte sjåførene bo i bilen. (Foto: Elkem) ELKEM SALTEN: Det var fra denne fabrikken i Salten transporten gikk ut fra. Bare noen mil avgårde kjørte vogntoget seg fast og ble stående i fire døgn fordi transportselskapet nektet å betale for berging. Imens måtte sjåførene bo i bilen. (Foto: Elkem)

Kritisk

- Det kan virke som om Elkem sentralt har sviktet i denne saken. Det er åpenbart at de ikke har stilt de riktige spørsmålene eller bedt om dokumentasjon fra transportøren. Det er skremmende at en antatt seriøs aktør som vi har å gjøre med her kjøper transport fra en useriøs aktør som nekter å betale for berging og som lar sjåførene i stikken når noe skjer, sier Mo.

Han er også kritisk til at lasten ble stående i flere dager uten at noen kjente til det.

- Det blir litt for enkelt å skjule seg bak at man ikke visste, og det er merkelig at lasten kunne stå fast i fire dager uten at den ble etterlyst, sier Mo.

 

Fair Transport

I kjølvannet av episoden i Saltdal ønsker NLF direktøren at transportkjøper involverer seg mer i forholdene rundt transporten og at de ikke utelukkende lar pris diktere hvem de velger. For Saltdals-saken er på ingen måte unik.

- Det er nettopp hendelser som dette som viser behovet for Fair Transport. I Fair Transport stilles det krav til at transportkjøper tar ansvar og at de velger transportører som har ordnede forhold. Ingen bedrift som følger Fair Transport prinsippene ville opptrådt på denne måten, sier Mo som slår fast at dette handler om å velge trygg transport fra en ansvarlig transportør. Dersom Elkem hadde forsikret seg om det hadde denne totalt uverdige og uakseptable situasjonen aldri skjedd, avslutter Geir A. Mo.