- Vi ser at det kommer til å bli store utfordringer helgen 2.-3. desember, advarer prosjektleder Thomas Kalleberg.

– Fra fredag kveld til utpå lørdag må all trafikk gå på omkjøringstraseene, og der er det begrenset kapasitet, sier han.

E18 og fv. 156

Det er spesielt reisende i nordgående retning som rammes i helgen. Omkjøringstrasé via fv. 151, fv. 120 og E18 over Elvestad er merket.

- Vår oppfordring denne helgen er at spesielt de som reiser i nordgående retning benytter omkjøringstrasé via Elvestad, sier Kalleberg.

Det er også et alternativ å benytte Oslofjordtunnelen eller Bastøfergen mellom Moss og Horten.

Lokalveinettet i Ås kommune vil oppleve økt trafikk denne helgen. Publikum bør være spesielt oppmerksomme på fv. 152 og Kongeveien. 

Må stenges

Det er et omfattende arbeid med opprydning, oppmerking, skilting og testing som må gjennomføres innen tunnelen kan åpnes for normal trafikk på mandag 4. desember.
- Dessverre tar dette tid, sier Kalleberg. – Vi åpner igjen så raskt vi kan. Blir vi ferdige før, åpner vi før. 

I rute med betydelige utbedringer

Arbeidene i stengeperioden har vært omfattende, men vil være lite synlige mandag 4. desember.
– Det vi nå har gjort utgjør grovarbeidet for det vi skal gjøre på natta de neste månedene, forklarer Kalleberg. - Rehabiliteringen er i rute, og vi er glade for at vi nå kan gjenåpne begge tunnelløp på dagtid, sier han.

Fortsatt nattestengt, ferdig 2019

Rehabiliteringen av tunnelen fortsetter som nattarbeid, med ett stengt tunnelløp og toveis trafikk i det andre, frem til høsten 2018. I 2018 blir det også en ny periode med ett stengt tunnelløp hele døgnet. Etter planen ferdigstilles tunnelen våren 2019. 

Dette er gjort:

  • Etablering av ny veiskulder
  • Brannsikring av 3000 kvm tunneltak
  • Fjellsikring
  • Utkjøring av 1350 m3 fjell (tilsvarer 200 lastebillass)
  • Utvidelse av tekniske rom